Kas yra knyga?

Autorinė dailininko knyga, kaip savarankiška meninė kūrybos sritis, Lietuvoje egzistuoja jau apie dvidešimt metų. Nauja meninės kūrybos sritis Lietuvoje išsiplėtojo XX a. paskutiniame dešimtmetyje. 1990 metais atkūrus nepriklausomybę, lietuvių menininkai galėjo išsamiau susipažinti su svetur susiformavusiomis dailininko knygos sampratomis, įsilieti į bendrą pasaulinį judėjimą.
Apibūdinti autorinę dailininko knygą, kaip atskirą meno objektą, yra labai sunku. Ji nuolat kintanti, neturinti aiškios, ją skiriančios nuo tradicinės knygos ribos. Autorinės knygos idėja mūsų kraštą pasiekė ne taip seniai, tad neturi gilių tradicijų ir galutinai suformuluotų vertinimo kriterijų. Tai lig šiol mažai analizuota meninės kūrybos sritis.
Dailininko knyga – knyga, neįprasta tiek forma, tiek savo medžiagiškumu ir turiniu. Apjungianti įvairias meninio komunikavimo formas: tapybą, objektą, skulptūrą, muziką, architektūrą…. Tai knyga, kuriai svarbus vizualus suvokimas, turinti netradicinę funkciją, apipavidalinta remiantis individualia menine koncepcija.
Respublikiniam moksleivių meninių projektų konkursui „KNYGA”, kurį organizuoja Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija iš mūsų gimnazijos iškeliavo dvi knygos: tai stiklinė Emos Balbieriūtė ir Erikos Plekavičiūtės knyga su langu.
dsc_0031

dsc_0041

Sveikinimai konkurso laureatei

2016 m. paskelbti Lietuvos bibliotekų metais. Šia proga Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė vaikus ir jaunimą vaizdais, spalvomis, linijomis ir formomis pasvarstyti tema „Knygų namų šviesa“. Mūsų gimnazijos trečiokai, antrokai dalyvavo šiame konkurse, pateikdami tapytus, pieštus darbus. Džiaugiamės, kad trečiokė Ema Balbieriūtė savo amžiaus grupėje tapo konkurso laureate. Sveikiname Emą ir linkime sėkmės!
Plačiau apie konkursą čia.

Aut. Ema Balbieriūtė
Aut. Ema Balbieriūtė

Grafikos darbų paroda

Grafika — vaizduojamosios dailės šaka, kur vaizdas kuriamas piešinio pagalba. Vaizdo kūrimo priemonės yra linija, dėmė, štrichas. Piešinys kuriamas pieštuku, tušu, raižomas tam tikroje medžiagoje ir daromi atspaudai. Dailės studijos mokiniai pamėgo raižyti dailininkams skirtą linoleumą ir jį atspausti. Atspaudai nuo klišės (išraižyto paviršiaus) daromi spaustuvinių dažų pagalba spaudžiant grafikos presu ant popieriaus. Atspaudai vadinami estampais ir kiekvienas jų laikomas autoriniu kūriniu, nors tiražas gali būti didelis. Pieštos ir spausdintinės grafikos mokinių darbai eksponuojami IIa. koridoriaus galerijoje nuo 2016 balandžio 4 dienos.

Aistė Tamoševičiūtė IIm kl.
Aistė Tamoševičiūtė IIm kl.
Arminas Tarbūnas IIc kl.
Arminas Tarbūnas IIc kl.
Titas Šleikus IIc kl.
Titas Šleikus IIc kl.
Gabija Grišiūtė Im kl.
Gabija Grišiūtė Im kl.