Laimingi skaičiai

Skaičiai yra glaudžiai susiję su mūsų gyvenimu. Mes tikime, kad jie gali tapti talismanu ir padėti įveikti įvairius likimo skirtus išbadymus, gali nešti sėkmę, pripažinimą, turtus.
Tuo sunku nepatikėti, jei skaičius ar keli nuolat kartojasi. Tai nutiko buvusiai abiturientei Agnei Laurinavičiūtei. Ją nuolat lydi skaičius „1“. 2014 metų dailės olimpiados miesto ture užėmė 1 vietą. Mokyklinį dailės egzaminą Agnė išlaikė 10-ukui, surinkusi maksimalų taškų skaičių — 100. Stojamąjį egzaminą į Dailės akademiją išlaikė gavusi 100 balų, priimta į kostiumo dizaino specialybę pirmu pageidavimu ir pirmuoju numeriu pagal stojamąjį balą. Nepamirškime, kad kaip ir visiems Dailės akademijoje, taip ir Agnei mokslo metai prasideda 10 mėnesio 1 dieną.
Tai malonūs sutapimai ir pasikartojimai, tačiau Agnės sėkmę nulėmė puikus laiko planavimas, nuolatinis ir sistemingas darbas, planingas tikslo siekimas.
Palinkėkime jai sėkmės.

Akimirka iš parodos atidarymo
Akimirka iš parodos atidarymo

Mokslo metai prasideda nauja paroda

Dvylikos metų triūsą vainikuoja išlaikyti egzaminai. Dailės ir fotografijos mokyklinio egzamino kūrybiniai darbai eksponuojami II a. koridoriuje ir I a. prie dailės kabineto. Kviečiame apžiūrėti darbus ne tik tuos mokinius, kurie ketina laikyti menų egzaminą, bet ir visus, kurie neabejingi vizualiniai raiškai. Darbai eksponuojami nuo 2014 rugsėjo 1 dienos.