Mokomės mokytis

logo

Mokantis įprasta, kad skyrius, tema ar kurso dalis baigiama žinių, gebėjimų patikrinimu ir vertinimu. Neretai žinios tikrinamos testų pagalba. Jų yra įvairiausių: vienuose reikia pažymėti reikiamus atsakymus, kituose – užrašyti sprendimą, trečiuose – sujungti tinkamas tezes ar įterpti praleistas frazes, datas.
Ar įmanoma taikyti testų sistemą mokantis, atliekant pratybas, modeliuojant situacijas, savarankiškai įgyjant žinių? Į šiuos klausimus vienareikšmiškai atsakė „TAIP“ trečių klasių mokiniai, besimokantys dailės bendruoju kursu. Jie pirmieji gimnazijoje išbandė naują testavimo sistemą TestTool. Ši programa kuriama Kauno Technologijų Universiteto Informatikos katedros specialistų bendradarbiaujant su kitais Lietuvos universitetais, kolegijomis. Mūsų gimnazija taip pat įsijungė į kūrybinių bandymų procesą.

Prie šios sistemos galima jungtis parsisiunčiant atitinkamą aplikaciją. Artimiausiu metu dailės mokymosi, pasitikrinimo užduotis galės atlikti Im klasės mokiniai bei III klasių mokiniai, besimokantys dailės išplėstiniu kursu. Dėl prisijungimo vardų ir slaptažodžių kreiptis į dailės mokytoją.