Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-23 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome.

Dž. H. Mefitas

Mūsų partneriaiSteigėjai

Daukantiškis

Daukantiškis yra kūrybiškas, nebijantis iššūkių, kryptingai siekiantis tikslo ir neprarandantis optimizmo bei šypsenos net ir kritiškiausiomis akimirkomis. Jis draugiškas, mandagus, visada pasiruošęs padėti kitam, aktyviai dalyvaujantis gimnazijos ir šalies gyvenime. Daukantiškis niekada nesipuikuos prieš kitus savo pasiekimais, visada išliks doras ir sąžiningas.

Daukantiškis yra:
aktyvus
- inicijuoja ir pats dalyvauja renginiuose, atstovauja gimnazijai; savanoriauja;
atsakingas – nevėluoja; nepraleidžia be priežasties pamokų; daro namų darbus; laiku atneša raštelius;
mandagus – sveikinasi; padeda mokytojams, draugams, darbuotojams;
draugiškas – nesityčioja; bendrauja su visais; padeda kitiems;
pareigingas - ruošiasi pamokoms, atsiskaitymams; turi priemones; dirba savarankiškai; laiku atlieka paskirtus darbus; dėvi uniformą; laikosi duoto žodžio;
kultūringas - gerbia save ir kitus; elgiasi mandagiai; drausmingas per pamokas; laikosi susitarimų; nerūko; nesikeikia;
gerbiantis save ir kitus - nesityčioja ir išklauso kitų nuomones; nekritikuoja; pripažįsta savo klaidas;
bendraujantis ir bendradarbiaujantis – išklauso ir padeda kitam; dalijasi idėjomis; moka dirbti komandoje;
nebijantis kalbėti, diskutuoti, klausti - pamokų ir renginių metu išreiškia savo nuomonę; klausia mokytojo, jei iškyla neaiškumų; pasidalija savo idėjomis, sumanymais su kitais; nebijo pasakyti, jei reikia pagalbos ar yra sunku; iškilus problemai, kreipiasi į mokyklos darbuotojus;
kūrybiškas – sugeba kurti ir mąstyti; turi įdomių minčių;
siekiantis užsibrėžto tikslo – siekia mokytis ir baigti gimnaziją; stengiasi dėl savęs;
nebijantis iššūkių ir mokantis juos įveikti – nebijo susidurti su sunkiomis užduotimis; nebijo klysti ir pasimoko iš savo klaidų;
neprarandantis optimizmo ir šypsenos net ir kritiškiausioje situacijoje – pasitiki savimi; geranoriškai sprendžia problemas;
besididžiuojantis savo gimnazija, draugais ir mokytojais - S. Daukanto gimnazijoje niekuomet netrūkstantis draugų, saugumo ir motyvacijos aktyviai veikti bei mokytis. Reklamuojantis gimnaziją, kviečiantis čia mokytis draugus, besidžiaugiantis draugų pasiekimais ir skleidžiantis gerą žinią apie gimnaziją.


Informacija atnaujinta: 2017-10-15

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija