Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-18 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Norint pavyti, reikia bėgti ne tik greičiau, bet ir ta pačia kryptimi.

J.Laucius

Mūsų partneriaiSteigėjai

Ugdymo proceso organizavimas

1. Mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.

2. Mokiniai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

3. Pamokų pradžia 8.00 valandą. Pertraukų trukmė po 10 minučių. Viena ilgoji 20 minučių pertrauka - po keturių pamokų, antra ilgoji 25 minučių pertrauka – po penkių pamokų.

4. Pamokų laikas:

Pamokų laikas   Pamokų laikas trečiadieniais
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535
        1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600

5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d.
  • II pusmetis
    • I-III gimnazijos klasių mokiniams – 2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. birželio 15 d.;
    • IV gimnazijos klasių mokiniams – 2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. gegužės 25 d.

6. Mokslo metus baigia:

  • I - III gimnazijos klasių mokiniai – 2018 m. birželio 15 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – 2018 m. gegužės 25 d.

7. Mokinių atostogos:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros* 2018-06-18 2018-08-31

* IV gimnazijos klasių mokiniams  vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

8. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, gimnazistai gali neiti į gimnaziją. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių


Informacija atnaujinta: 2017-10-27

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija