Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-18 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
«У меня все впереди», - звучит куда более оптимистично, чем «я позади всего».

Mūsų partneriaiSteigėjai

Tėvų savanorių veiklos nuostatai

Tėvas savanoris –  mokinio tėvas, kuris pasiryžęs neatlygintinai aukoti savo laisvalaikį dėl savo ir kitų vaikų saugumo užtikrinimo, ugdymo kokybės gerinimo, mokyklos gerovės stiprinimo.

SAVANORIŲ SKATINIMAS

 • Lentoje skelbiami vardai ir pavardės.
 • Išduodami pažymėjimai.
 • Padėkos ir sveikinimai per šventes.
 • Suvenyrai su mokyklos simbolika.
 • Kvietimas dalyvauti mokyklos tarybos susirinkimuose.
 • Stende skelbiami savanorių pasiūlymai, informacija apie atliktus darbus, nuopelnus
 • Renginiai savanoriams.
 • Informacija apie jų veiklą  į žiniasklaidoje.

 

DARBO KRYPTYS

 • Budėjimas mokykloje.
 • Aplinkos tvarkymas.
 • Renginių organizavimas (varžybos, talkos, žygiai, ekskursijos ir kt).
 • Paskaitų, pokalbių mokiniams organizavimas.
 • Rėmėjų paieška.
 • Amatų, darbų mokymas.
 • Pagalba mokytojui (priemonių gamyba, pamokos organizavimas ir pan.).
 • Lankymasis šeimose.
 • Labdaros organizavimas.
 • Užimtumo organizavimas savaitgaliais ir vasaros metu.

 

TEISĖS

 • Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai dėl mokyklos veiklos, tvarkos.
 • Skirti mokiniams paskatinimus ir nuobaudas (numatytas mokyklos mokinių skatinimo ir nuobodų skyrimo sistemoje) už mokinio pareigų nevykdymą.
 • Būti mokykloje be atskiros registracijos.
 • Dalyvauti mokyklos, mokinių tarybos posėdžiuose.
 • Be išankstinio derinimo bendrauti su mokyklos administracija.

 

PAREIGOS

 • Tausoti ir prižiūrėti mokyklos turtą.
 • Drausminti mokinius, pažeidinėjančius nustatytą mokyklos tvarką.
 • Padėti mokytojams palaikyti drausmę ir tvarką pamokų ir popamokinių renginių metu.
 • Pagal galimybes prisidėti organizuojant įvairius mokyklos renginius.
 • Neatlygintinai aukoti savo laisvalaikį mokyklos ir mokinių gerovei.

Tėvų aktyvas (tėvai savanoriai)

 • Jūratė Ačienė  - IIa klasė
 • Rūta Dikšienė – IIa klasė
 • Jūratė Gintautienė – IIa klasė
 • Aušra Murzienė - IIb klasė
 • Rita Kniurienė - IIb klasė
 • Rasa Patapė - IIc klasė
 • Aida Ramanauskienė - IIm klasė
 • Jurgita Jarosevičienė - IIm klasė
 • Danguolė Karulaitienė - IIm klasė
 • Šedžiuvienė Sandra - IIIa klasė
 • Sipavičius Gintaras - IIIa klasė
 • Dalia Mataitienė - IIIb klasė
 • Ema Rus - IIIb klasė
 • Diana Grigelionienė - IIIc klasė
 • Sonata Puklevičienė - IIIc klasė
 • Jonas Dargužas – IIIc klasė
 • Alina Indienė - IIIm klasė
 • Marytė Každailienė - IIIm klasė
 • Džerana Miškūnienė - IVa klasė
 • Daiva Andrašiūnienė - IVb klasė
 • Rasa Daugėlienė - IVb klasė
 • Asta Macienė - IVb klasė
 • Gintaras Misevičius – IVb klasė
 • Laima Gasperavičienė - IVc klasė
 • Rima Matuzevičienė - IVc klasė
 • Rasa Butkienė - IVc klasė
 • Violeta Onaitienė – IVm klasė
 • Rūta Pancerevienė - IVm klasė
 • Renata Rubštaitienė - IVm klasė

Informacija atnaujinta: 2018-02-11

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija