Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-23 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Aristoteles

Mūsų partneriaiSteigėjai

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams), mokytojams, socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.
Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti gimnazijos veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomosios veiklos organizavimo;
 • svarstyti gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • spręsti moksleivių šalinimo iš gimnazijos, nuobaudų skyrimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • atstovauti savo rinkėjų interesams ir atsiskaityti už veiklą ją rinkusiems bendruomenės nariams;
 • gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Tarybos sudėtis:

 1. Gintaras Misevičius – pirmininkas, tėvų atstovas;
 2. Ina Šulskienė - sekretorė, matematikos mokytoja;
 3. Violeta Onaitienė, tėvų atstovė;
 4. Marytė Každailienė, tėvų atstovė;
 5. Agnė Valiulytė, IVb klasės mokinė;
 6. Rugilė–Gabrielė Streckaitė, IVc klasės mokinė;
 7. Kamilė Šilinskaitė, IVm klasės mokinė;
 8. Danguolė Kerienė, matematikos mokytoja;
 9. Irena Šukienė, matematikos mokytoja.

Informacija atnaujinta: 2018-02-11

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija