Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-23 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Jei tu kalbiesi su Dievu, tai vadinasi „melstis“, jei Dievas kalbasi su tavim, tai jau vadinasi šizofrenija.

Thomas Szasz

Mūsų partneriaiSteigėjai

Apie nuotolinį mokymą

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. vykdo nuotolinį mokymą I(9) – IV(12) gimnazijos klasėms.

Nuotolinį mokymąsi gali rinktis asmenys (mokiniai), kurie dėl įvairių priežasčių negali įgyti žinių tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje:

 1. Nuotolinio mokymosi būdu (grupinio mokymosi forma) gali mokytis:
  • besigydantys medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, ar namie, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra paskyrusi mokymą namie;
  • turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus;
  • dalyvaujantys didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) ar mainų programose
  • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
  • turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas laikinai išvykę į užsienį, taip pat mokiniai pagal Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją;
  • mokiniai, mokomi kasdieniu būdu pagal vidurinio ugdymo programą, atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;
  • laikinai ir nuolat užsienyje gyvenantys asmenys, pageidaujantys mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas.
 2. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) pagal bendrojo ugdymo programas:
  • 1 punkte nurodyti asmenys, jei nesusidaro nuotoliniu būdu grupine mokymosi forma besimokančių mokinių klasė, grupė;
  • asmenys, kuriems dėl laikinai atimtos ar apribotos laisvės draudžiama mokytis klasėje, grupėje.

Mokymui naudojama Šiaurės Lietuvos kolegijos Moodle mokomoji terpė (platforma).

Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Baigiamuosius 12-os klasės mokyklinius egzaminus abiturientai laiko Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Šiaulių miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Norintis mokytis nuotoliniu būdu asmuo gimnazijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:

 1. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pažymą, pažymėjimą) arba jo kopiją, patvirtintą notaro.
 2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją.
 3. Priėmimo į mokyklą prašymą.
 4. Prašymą mokytis savarankiškai.

Informacija atnaujinta: 2017-10-03

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija