Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-18 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Daugumai žmonių prigimta svarstyti protingai, o elgtis absurdiškai.

A.Fransas

Mūsų partneriaiSteigėjai

Bibliotekos, skaityklos vaidmuo ugdymo procese

Gimnazijos biblioteka yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Tai atvira, jauki, patraukli vieša erdvė, kurioje mokytojai ir mokiniai gali prasmingai praleisti laisvalaikį, pajusti ir plėtoti bendravimo ryšius, surasti reikalingą informaciją, ją atsirinkti, analizuoti, vertinti ir šios informacijos pagrindu kurti žinias, reikalingas mokymuisi.

Gimnazijos bibliotekoje yra 14 592 egz. vadovėlių, jų fondas kasmet papildomas. Biblioteka bendradarbiauja su kitomis Šiaulių mokyklų bibliotekomis, todėl ugdymo poreikiams nebereikalingus vadovėlius padovanoja kitoms mokykloms, iš kurių taip pat gauna ugdymui trūkstamų vadovėlių. Bendradarbiaujama su Juventos progimnazija, Medelyno progimnazija, Ragainės progimnazija, Stasio Šalkausko gimnazija, Juliaus Janonio gimnazija.

Skaitykloje įrengtos devynios kompiuterizuotos su internetine prieiga darbo vietos Skaitykloje mokiniai ruošiasi pamokoms, atlieka namų darbus, skaito periodinius leidinius, čia įkurta profesinio informavimo lentynėlė. Prie kompiuterių vyksta iš anksto sutartos pamokos: istorijos, lietuvių k., rusų k., anglų k., vokiečių k., technologijų, neformaliojo ugdymo užsiėmimai.

Skaitykloje organizuojami renginiai, skirti mokinių skaitymo, kūrybiškumo skatinimui. Tai literatūriniai skaitymai, susitikimai su Šiaulių miesto literatais Ona Valantiniene, Zene Sadauskaite, Jauniumi Kulniu. Rengiamos literatūrinės parodos, skirtos poetų, rašytojų, kitų žymių Lietuvos ir Šiaulių krašto žmonių sukaktims, įsimintinoms datoms, kalendorinėms šventėms paminėti. Organizuojamos įvairios mokinių darbų parodos: medžio dirbiniai, siuviniai, mezginiai, namų modeliai ir pan. Atsakoma į bibliografines užklausas.

Bibliotekos fondas (9 018 egz., 5 051 pavadinimų. Iš jų informacijos laikmenos: garsiniai-regimieji CD, elektroniniai dokumentai – 307 vnt.) komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo poreikius, mokinių bei mokytojų pageidavimus. Trūkstant grožinės literatūros gimnazijos bibliotekos fonduose, mokiniai ir mokytojai gali naudotis netoli esančios Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Viešosios bibliotekos knygų fondais.

Bibliotekoje teikiamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos mokiniams ir mokytojams.

Bibliotekos vedėja Jolanta Šilenskienė


Bibliotekos darbo laikas: 8.00 – 16.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.


Knygos išduodamos tik pateikus bibliotekos skaitytojo pažymėjimą.


Informacija atnaujinta: 2015-09-27

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija