Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-18 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.

Н.В. Гоголь

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2018-06-18 - 2018-06-22

Pirmadienis    06-18    

Nuo 9.00 val. Simono Daukanto gimnazijoje būsimųjų pirmokų stovykla.    V. Kantauskas, Mokytojų komanda
9.00 val. 109 kab. pakartotinės lietuvių k. ir literatūros pasiekimų patikrinimas (raštu) I dalis.    I. Riukienė, R. Valčiukienė, R. Štabokienė
Istorijos valstybinis brandos egzaminas. Mūsų mokiniai egzaminą laiko „Romuvos“ gimnazijoje.  Prie „Romuvos“ gimnazijos atvykti 8.30 val.    I. Riukienė, V. Navickas
13.30 val. 212 kab. susitikimas su licėjaus kūrimo iniaciatyvine grupe.    V. Kantauskas

Antradienis    06-19    

Nuo 9.00 val. Simono Daukanto gimnazijoje būsimųjų pirmokų stovykla.    V. Kantauskas, Mokytojų komanda
9.00 val. 109 kab. pakartotinės lietuvių k. ir literatūros pasiekimų patikrinimas (raštu) II dalis.    I. Riukienė, I. Trijonienė, R. Štabokienė

Ketvirtadienis    06-21    

10.00 val. aktų salėje Mokytojų tarybos posėdis
Darbotvarkė:
1. 2017-2018 mokslo metų gimnazijos pažangos aptarimas ir priemonių numatymas 2018-2019 m. m.
2. Kėlimas į aukštesnę klasę.
3. Ugdymo plano 2018-2019 m. m. projekto pristatymas.
4. Einamieji klausimai.    Administracija

Po posėdžio aktų salėje privalomi civilinės saugos mokymai. (visų dalyvavimas būtinas).    V. Kantauskas
      

18.00 val. gimnazijos aktų salėje būsimų gimnazistų ir jų tėvų susirinkimas.    Administracija

Penktadienis 06-22

Chemijos valstybinis brandos egzaminas. Mūsų mokiniai egzaminą laiko Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Prie gimnazaijos būti 8.30 val. Lydintis mokytojas Vilija Kladkienė. I. Riukienė, V. Kladkienė


© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija