Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-23 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Gamta numatė, kad žmogus bus ir nusikaltėlis: pirštų atspaudai visų skirtingi.

V.Karalius

Mūsų partneriaiSteigėjai

Gimnazijos darbuotojų atlyginimas

Informacija apie Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos darbuotojų darbo atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos respublikos 2003-04-18 Nr.480 nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų
skaičius
2017 m.
III ketv.
2017 m.
IV ketv.

2018 m.
I
ketv.

Gimnazijos administracija
Direktorius 1 1511 € 1511 € 1511 €
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1044 € 1044 € 1044 €
Skyriaus vedėja 1 952 € 952 € 952 €
Gimnazijos darbuotojai
Mokytojas 43 699 € - 952 € 699 € - 952 € 699 € - 952 €
Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec. pedagogas) 2 710 € 710 € 710 €
Bibliotekos darbuotoja 1 613 € 613 € 613 €
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1 535 € 665 € 665 €
Raštinės darbuotojas (vedėjas, sekretorius) 1 430 € 561 € 561 €
Buhalterijos darbuotojos (vyr. buhalteris, apskaitininkas) 1,5 538 € 624 € 624 €
Valgyklos darbuotojas (vedėjas, virėjas, pagalbinis darbininkas) 4 397 € 430 € 430 €
Rūbininkas 1,5 380 € 380 € 380 €
Valytojos 5 380 € 380 € 380 €
Kiemsargis 1 380 € 380 € 380 €
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1,5 380 € 509 € 509 €
Profesinio orientavimo konsultantas 1   600 € 600 €

Informacija atnaujinta: 2018-04-19

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija