Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-25 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Критиковать - значит объяснять автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел...

Карел Чапек

Mūsų partneriaiSteigėjai

Patyčios - kas tai?

Kas yra patyčios?

Tai pasikartojantis agresyvus elgesys, dažniausiai naudojamas stipresnio prieš silpnesnį, siekiant pažeminti ar įskaudinti.

Kokios yra patyčių formos?

 • Kito vaiko įžeidus pravardžiavimas
 • Skaudinimas vaiką atstumiant ar su juo specialiai nebendraujant
 • Žeminimas ar skaudinimas spiriant, spjaudant, stumiant
 • Menkinimas skleidžiant pramanytus gandus ar skaudžias paskalas
 • Daiktų ar pinigų gadinimas, jų atėmimas
 • Gąsdinimas smurtu
 • Įžeidus ir skaudinantis seksualinis priekabiavimas
 • Nemalonių ar gąsdinančių žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas
 • Nemalonių komentarų rašymas Facebooke ar kitur.

Tai tik kelios patyčių formos, besityčiojantis gali mėginti sakyti, kad tai tik pasilinksminimas, kad čia nėra nieko tokio. Tačiau – linksminimasis – tai kai juokais bandoma prajuokinti visus girdinčius ar matančius. Jei nors vieną tai skaudina – tai jau patyčios.

Kodėl kai kurie vaikai tyčiojasi?

 • Vaikas, kuris tyčiojasi nori parodyti, kad turi daugiau „jėgos“ ir „valdžios“
 • Vaikas, kuris tyčiojasi jaučia pasitenkinimą žemindamas kitą
 • Vaikas, kuris tyčiojasi, tai daro tikėdamasis apčiuopiamos naudos (kitų vaikų pagarba, gauti daiktai ir kt.), ar nematomos naudos (jo visi bijo)

Svarbiausia: vaikas, kuris tyčiojasi, žino ką jis daro. Jis suvokia, kad jo veiksmai kitą skaudina. Bet jis vis tiek tai daro kol nesulaukia bausmės ar pamokymo.

Ką išgyvena vaikai, iš kurių tyčiojamasi?

Nukentėjęs vaikas slepia daug išgyvenimų ir sunkių jausmų. Jis gali niekaip neparodyti, kad jam yra skaudu. Tačiau jei tik jis prabiltų, pasakytų, kad:

 • Nebenori daugiau lankyti mokyklos
 • Nebenori daugiau mokytis, nes nori tik apsisaugoti nuo patyčių
 • Pradeda galvoti, kad jis yra prastas ir niekam tikęs
 • Vis labiau užsidaro savyje
 • Vis stipriau nori atkeršyti
 • Kartais net nori pabaigti gyvenimą pačiu netinkamiausiu būdu – savižudybe
 • Jį ne tik lydi sunkūs jausmai, bet pradeda skaudėti kūną – galvą, pilvą, skrandį, jis pradeda daugiau sirgti.

Kodėl kiti vaikai matydami patyčias, taip retai padeda nukentėjusiam?

 • Bijo, kad bandydami apsaugoti draugą ar pažįstamą, nukentės patys
 • Vaikai nežino kaip padėti nukentėjusiajam, ką paprasčiausiai pasakyti
 • Vaikai nori tikėti, kad gal čia nėra nieko rimto, gal greit praeis
 • Jie jaučiasi kalti, kad nepadeda, bet jiems sunku tai pripažinti
 • Jie patys dažnai yra verčiami prisidėti prie patyčių

Jeigu mokyklose ilgai  niekas nekreipia dėmesio į patyčias, jose:

 • Įsigali baimės ir nepagarbos atmosfera
 • Moksleiviams sunkiau mokytis ir siekto aukštų rezultatų
 • Daugelis pradeda jaustis nesaugiai, mažiau dalyvauja renginiuose, mažiau saugo mokyklos turtą, greičiau nori iš jos išeiti
 • Moksleiviai galvoja, kad jie yra nereikalingi suaugusiesiems, kad jų problemos ir išgyvenimai niekam neįdomūs

Tik nesuklyskime galvodami, kad:

 • Patyčios – tai „kietas“ bendravimo stilius. Iš tiesų: niekam tikę lyderiai tyčiojasi, o tikri lyderiai talkininkauja ir vadovauja.
 • Aukos pačios kaltos, kad nemoka išvengti ir išspręsti problemos. Iš tiesų: besityčiojantieji gali pasirinkti bet kurį. Dažnai tai būna silpnesnis. O nemokėjimas atsakyti į agresiją – tai žmogiškas bruožas.
 • Patyčios – tik linksmas bendravimo būdas, užgrūdinantis vaikus ateities sunkumams. Iš tikrųjų – patyčios yra nenormalus bendravimo būdas. Tai yra dabarties problema, kuri gali negrįžtamai pažeisti vaiką.
 • Patyčios yra tiesiog gyvenimo dalis, kurią reikia priimti. Iš tikrųjų: gyvenime pasitaiko užpuolimų, sumušimų, išprievartavimų, žeminimų, bet tai nėra normali bendravimo forma. Ją gali pakeisti į žmogišką bendravimą.
 • Besityčiojantys yra geriau prisitaikę prie aplinkos ir stipresni. Iš tiesų: besityčiojantys turi daug psichologinių problemų, yra silpni, baikštūs ir nemokantys bendrauti kitaip. Jie puola pirmi, kad niekas nepamatytų jų silpnųjų pusių.

Svarbiausia:

Patyčias mes galime išspręsti, tik nereikia nieko laukti. Vaikai, iš kurių tyčiojasi, linkę laukti it tikėtis, kad kažkada viskas praeis, tačiau iš ties tie kas tyčiojasi naudojasi tuo ir tęsia patyčias.


Socialinė pedagogė Laura Martusevičienė
2012-04-29

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija