Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-21 Šeštadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Yra tik vienas skirtumas tarp išprotėjusio žmogaus ir manęs. Aš neišprotėjęs.

S.Dali

Mūsų partneriaiSteigėjai

„Aš - lyderis 2016“ nugalėtojos

Laima Tiepelienė (2016-05-30 21:31:10)

Gegužės 25 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje, jau dvyliktus metus iš eilės, apdovanoti Šiaulių miesto mokiniai lyderiai. Šių metų konkurso „Aš – lyderis 2016“ nugalėtojais tapo 23 miesto mokyklų mokiniai. Jų tarpe – ir mūsų gimnazijos Im klasės mokinė Erika Lymarytė (8-9 klasių mokinių grupėje) ir - IIb klasės mokinė Agnė Valiulytė (10-11 klasių grupėje).

Konkurso atrankos kriterijai – labai geri mokymosi rezultatai, dalyvavimas įvairiuose konkursuose, olimpiadose, meninės, sporto ir kitos popamokinės veiklos pasiekimai, pilietinis aktyvumas. Lyderiai buvo apdovanoti tradiciniais „Aš – lyderis“ laikrodžiais ir padėkomis. Apdovanojimus įteikė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė bei renginio globėjo, LR Seimo nario Valerijaus Simulik pa­dė­jė­jas De­nis Mi­cha­len­ko. Ly­de­rius, jų tė­ve­lius ir šven­tės sve­čius sa­vo dai­no­mis sveikino Šiau­lių uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros stu­den­tai, o mūsų gimnazijai buvo patikėta vesti renginį. Smagu, kad su užduotimi puikiai susitvarkė antrokės Kamilė Šilinskaitė ir Agnė Valiulytė. Nuoširdžiai sveikiname Eriką ir Agnę ir linkime niekada nesustoti mokytis, visada būti aktyvioms!© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija