Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-16 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Visi mes klystame. Vieni daugiau, kiti - visą laiką.

Dž. R. Lovelis

Mūsų partneriaiSteigėjai

Respublikinė konferencija „Mokinių įtraukimas į saugios aplinkos kūrimą mokykloje“

Laima Tiepelienė (2014-12-31 14:38:07)

Gruodžio mėn. pabaigoje Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje suorganizuota respublikinė konferencija „Mokinių įtraukimas į saugios aplinkos kūrimą mokykloje“. Šalies pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai buvo pakviesti susipažinti su Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos ir Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patirtimi vykdant projektą „Padėk draugui, kai jam reikia pagalbos“ ir įtraukiant mokinius savanorius į saugios mokyklos kūrimą, o taip pat pasidalinti ir kitų mokyklų gerąja patirtimi.
Konferenciją pradėjo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus formaliojo ugdymo poskyrio vedėjas Rimas Marcinkus, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Janina Urnikienė ir gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas, kurie pasveikino visus susirinkusius į konferenciją.
Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokytojai, socialiniai pedagogai iš Klaipėdos, Kupiškio, Šiaulių, Akmenės ir Šiaulių rajonų mokyklų.

Savo patirtimi pasidalijo ir gimnazijos direktorius, socialinė pedagogė Vilma Vaitkienė, mokinės savanorės bei Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Alina Ubaitė-Erlickienė, Raimonda Skerytė-Naginskienė, Audra Bardauskienė. Ypač buvo įdomi pačių gimnazisčių patirtis, kaip jos taiko įgytas žinias bei įgūdžius kasdieninėje gimnazijos veikloje: pataria klasės draugams, užkerta kelią patyčioms, pabėgimui iš pamokos, inicijuoja konfliktų sprendimus, pastebi nuliūdusius bendraklasius ir stengiasi jiems padėti, veda klasės valandėles.
Konferencijos pranešėjams buvo įteiktos konferencijos globėjo LR seimo nario Edvardo Žakario padėkos.
Norisi tikėti, kad patys keisdamiesi, galime bent truputį pakeisti artimiausią savo aplinką. Nuosekliai tobulindami mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su bendraamžiais, mokytojais ir vyresniais, ugdydami empatiją, toleranciją ir savanorystę sukursime saugią aplinką mokyklose.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija