Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-24 Sekmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado.

André Gide

Mūsų partneriaiSteigėjai

Pavasario pranašas – poetas Jaunius Kulnys

Angelė Bražaitė (2013-03-21 22:24:36)

Žemės dieną daukantiškių skaitykloje apsilankė visų mūsų geras bičiulis – literatas, Šiaulių žemės poetas Jaunius Kulnys. Žinoma, perskaitė šviežutėlių eilių, atviravo apie kūrybos procesą, eiliavimo laiką – pavasarį - rudenį, dažnai naktį, kai ilgesys, depresija ir nerimas užgniaužia širdį ne vienam poetui, meniškai sielai apskritai arba viltingi, pranašiški žodžiai iš kančios užgimsta:
ant nubalusių lūpų ryškūs saulės spinduliai klūpo...

Kovo 21 – pasaulinė Poezijos diena. Ta proga skelbsime gimnazijoje moksleivių ir mokytojų kūrybos vieno žanro konkursą. Sekite skelbimus.

Pavasario rytas
Lengvai susigūžęs
Gatve sau praeina
Kaip vėjas praūžęs.
Sesuo jo balčiausia-
Diena nuostabiausia
Paukšte jam į glėbį
Atskrieja...

pušis palinko
viršum sniego korio,
nubiro ašaros kaltai...
elegiška pušis
ir sniegas taip atrodo -
į džiaugsmą kovas
greit jų liūdesį pakeis.


Užklaustas apie modernios visuomenės santykį su poezija, svečias liūdnai konstatavo, jog vartotojiškoje visuomenėje eilėraščiai menkai ką bejaudina, bepritraukia. Net prancūzai seniai jau skaito stambiąją prozą – romanus, apysakas, detektyvus. Ką bekalbėti apie visą Vakarų Europą, nes tik Rytų kraštuose (Rusijoje taip pat sumenko) eiliavimo menas tebevertinamas kaip aukšto lygio kūryba, o poetas – kaip pranašas, bent keliais žingsniais lenkiantis minią...

Poetas įvardijo du poetus – Putiną ir Gedą, kurių jubiliejinės gimimo metinės šiemet bus minimos. Svečias perskaitė vieną eilėraštį, dedikuotą Sigitui Gedai, aukštai vertindamas jį kaip poetą, esėjistą, vertėją, archetipų kūrėją, galėjusį gauti Nobelį už didžiulį indėlį į šalies ir pasaulio literatūrą.

Susitikimui su J.Kulniu baigiantis, skaityklos vedėja Jolanta Šilenskienė perskaitė du savo kūrybos eilėraščius, kurie poetui paliko gerą įspūdį.

Nuaidėjus skambučiui į literatūros pamoką, svečias maloniai sutiko pabendrauti su  gimnazijos antrokais. Kaip teigia poetas, jaunimas visada yra reiklus, bet reikalingas kūrybos vertintojas, augantis potencialas.© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija