Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-03-18 Sekmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
... gyvenimas ne visada duoda tai, ko nori - gyvenimas duoda tai, ko tau reikia.

Robin Sharma

Mūsų partneriaiSteigėjai

Informacija abiturientams

Informacija abiturientams dėl užsienio kalbų įskaitų

Švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą(registracijos Nr. V-269), kuriuo pakeičiamas Kalbų įskaitų nuostatų 7 punktas. Pagal ministro įsakymu patvirtintus pakeitimus mokinys ar buvęs mokinys, nuo balandžio 10 d. iki įskaitos vykdymo dienos (šiais metais įskaitos vyks balandžio 17-18 dienomis) mokyklos vadovui pateikęs prašymą ir tarptautinio užsienio kalbos dalyko egzamino išlaikymo dokumentą, kuriame nurodytas įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, nuo užsienio kalbos įskaitos yra atleidžiamas.

Šis pakeitimas yra susijęs su Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarka. Ši tvarka numato, kad „Bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems asmenims tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, įvertinimai įskaitomi tų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis".

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=36f28d508ff211e3b8c2b7f6275e41d6

 

Atmintinė abiturientams

Reikalavimai menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašui.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

2018 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino naujienos


Informacija atnaujinta: 2018-02-14

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija