Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2017-11-20 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Visi mes klystame. Vieni daugiau, kiti - visą laiką.

Dž. R. Lovelis

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2017-11-20 - 2017-11-24

Pirmadienis    11-20    

Per 2 pamoką mokytojų kambaryje susitikimas su mokytojais dėl dalykų integracijos I klasėse. Kviečiami: L. Lileikienė,
J. Buivydienė, R. Jaseliūnas, S. Polekas.    I. Riukienė
Nuo 10.00 val. karjeros ugdymo diena Ia, Ib, IIc klasių mokiniams.    J. Buivydienė
Per 3 pamoką 213 kab. mokytojos G. Kuodienės atvira chemijos pamoka Im klasėje. Norintys dalyvauti atviroje pamokoje registruojasi pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui.    V. Kantauskas, I. Riukienė, G. Kuodienė
Nuo 11.30 iki 13.00 val. soc. pedagogės kab. pakartotinas vinječių fotografavimas. Kviečiame mokytojus ateiti nusifotografuoti.    L. Tiepelienė
11.30 val. 112 kab. kūrybinės dirbtuvės „Stiklo spindesys“ Rėkyvos progimnazijos mokiniams.    E. Ignatavičienė
12.40 val. mokytojų kambaryje bendras mokytojų susirinkimas.    Administracija
Po 7 pamokų 207 kab. susitikimas su metodine taryba. Darbotvarkė:
1. Diskusijos-praktikumo „Gera pamoka“ refleksija.
2. Bendradarbiavimo su progimnazijomis formų ir renginių aptarimas.
3. Gruodžio mėn. atvirų pamokų grafiko sudarymas.
4. Gruodžio 1 d. pažintinių veiklų organizavimas.    I. Riukienė

Antradienis    11-21    

8.00-9.40 val. Šiaulių banke 3 B2 3 grupės mokiniams integruota netradicinė anglų kalbos pamoka „Money management“.    J. Selvenienė
12.40 val. mokytojų kambaryje susitikimas su nuodugniojo mokymosi mokytojais ir mokiniais, kurie šiais metais pasirinko nuodugnųjį mokymąsi.    I. Riukienė
12.40 val. savivaldos kabinete klasių seniūnų ir gimnazistų tarybos susirinkimas.    L. Tiepelienė

Trečiadienis    11-22    

Per 2 pamoką 111 kab. mokytojos R. Vaitkevičienės atvira technologijų pamoka. Norintys dalyvauti atviroje pamokoje registruojasi pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui.    V. Kantauskas, I. Riukienė, R. Vaitkevičienė
Per 3 pamoką 207 kab. mokytojos D. Kerienės vestos atviros pamokos aptarimas. Kviečiami mokytojai stebėję pamoką.    V. Kantauskas, I. Riukienė, D. Kerienė
Per 4 pamoką Ia klasės mokiniams netradicinė technologijų pamoka siūlų parduotuvėje.    E. Ignatavičienė
12.00 val. ŠU gimnazijoje vyks Šiaulių miesto oratorinio meno anglų kalba konkursas.    D. Vaidžiulė
Per klasės valandėlę vyksta tėvų karjeros pristatymas. Klasių vadovai pakviečia klasės mokinių tėvus pristatyti profesiją ir informuoja karjeros specialistę Jolantą Buivydienę.    J. Buivydienė, Klasių vadovai
13.00 val. dalyvavimas STEAM projekte Šiaulių universitete.    V. Šukys, V. Grigelienė
Po 7 pamokų 407 kab. mokytojos I. Vainorienės-Marauskės vestos atviros pamokos aptarimas. Kviečiami mokytojai stebėję pamoką.    V. Kantauskas, I. Riukienė, I. Vainorienė-Marauskė
Nuo 16.00 iki 19.00 val. atvirų durų dienos I-IV klasių mokiniams ir jų tėvams.    Administracija
18.00 val. aktų salėje tėvų aktyvo susirinkimas. Klasių vadovai pakviečia aktyvo narius.    Administracija

Ketvirtadienis    11-23    

Po 4 pamokų soc. pedagogės kab. susitikimas su mokiniais dėl lyderių ugdymo užsiėmimų.    L. Tiepelienė, V. Vaitkienė
12.00 val. Šiaulių Dainų progimnazijoje užsienio kalbų konferencija ,,Partnerystė mokykloje“.    D. Šarkūnaitė
Per 6 pamoką 309 kab. netradicinė anglų kalbos pamoka Ib klasės mokiniams „The Art of Beauty Implantology“. V. Pažūsienė, E. Aksomaitienė

Penktadienis    11-24    

Po 7 pamokų 213 kab. mokytojos V. Kladkienės vestos atviros pamokos aptarimas. Kviečiami mokytojai stebėję pamoką.    V. Kantauskas, I. Riukienė, V. Kladkienė

Visa savaitė
11-20-11-24    

Spalio mėnesio lankomumo ir pažangos aptarimas su klasių vadovais.    I. Riukienė
Lapkričio 29 d. nuo 16.00 iki 19.00 val. atvirų durų dienos I-IV klasių mokiniams ir jų tėvams.    Administracija
Lapkričio mėnesio atvirų pamokų tvarkaraštis:
Irena Vaizgirdienė, lietuvių kalbos pamoka I klasėje - 2017 m. lapkričio 30 d. , 2 pamoka, 307 k.
Norintys dalyvauti atviroje pamokoje registruojasi pas pavaduotoją.    I. Riukienė
Lapkričio 20 d. - gruodžio 20 d. bibliotekoje I-ų klasių mokinių medžio dirbinių paroda. D. Vaidžiulis


© 2017 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija