Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-01-19 Penktadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome.

Dž. H. Mefitas

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2018-01-22 - 2018-01-26

Pirmadienis    01-22  

12.40 val. mokytojų kambaryje bendras mokytojų susirinkimas.    (Administracija)
Per 5 pamoką 112 kab. metodinės tarybos susirinkimas.   (I. Riukienė)

Antradienis     01-23    

11.30 val. 104 kab. klasių vadovų susirinkimas.    (L. Tiepelienė)
12.40 val. savivaldos kab. klasių seniūnų ir gimnazistų tarybos susirinkimas.    (L. Tiepelienė)
Susitikimas su mokinių taryba dėl metinės veiklos aptarimo.    (L. Tiepelienė, I. Riukienė)
Profesinis veiklinimas Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centre - pažintis su psichologo specialybe. Dalyvauja III-IV kl. mokiniai.   (J. Buivydienė)
1-2 klasių anglų k. konkurso miesto etapas Romuvos gimnazijoje.     (V. Pažūsienė)

Trečiadienis    01-24    

Planuojama programa „Pasimatuok gimnazisto švarką“ Zoknių progimnazijos aštuntokams.    (Administracija, mokytojų darbo grupė)
Per klasės valandėlę susitikimas su IIa klase.     (V. Kantauskas)
14.30 val. IIm klasės pažintinis vizitas į Šiaulių m. savivaldybę.    (J. Buivydienė, V. Navickas)

Ketvirtadienis    01-25    

Po 7 pamokų 207 kab. susitikimas su matematikos, informatikos metodine grupe. Tikslas: aptarti užsibrėžtus tikslus.    (V. Kantauskas, I. Riukienė)
Per 3 pamoką 104 kab. Vaiko gerovės komisijos pasitarimas dėl metinės veiklos plano, spec, poreikių mokinių pažangos.   (L. Tiepelienė)
Per 4 pamoką 112 kab. mokytojos E. Ignatavičienės vestos atviros pamokos aptarimas. Kviečiami mokytojai, stebėję pamoką.    (V. Kantauskas, I. Riukienė, E. Ignatavičienė)

Penktadienis    01-26
  
Seminaras Druskininkuose. Išvykstame 7.00 val.     (V. Kantauskas)
9.00–14.00 val. 202 kab. vyks informacinių technologijų olimpiada, šalies turas.    (I. Riukienė)
Isolde Poželaitė-Davis anglų kalbos rašinio konkursas J.Janonio gimnazijoje.    (V. Pažūsienė)
18.00 val. aktų salėje tradicinis buvusių abiturientų susitikimas. Būtinai kviečiame dalyvauti mokytojus, nevykstančius į seminarą Druskininkuose.   (L. Tiepelienė, A. Bukis, V. Ušinskienė)

Visa savaitė  

Vaiko gerovės komisijos pasitarimai.     (V. Vaitkienė, L. Tiepelienė)
Susitikimai su programos „Emocijų valdymo treneriai“ dalyviais.    (V. Vaitkienė)

Kita savaitė    

01-30 Planuojamas mokytojų tarybos posėdis.   (Administracija)
01-30 12.00 val. aktų salėje pamoka – diskusija „Simonui Daukantui 225“. Susitikimas su istorike Vida Girininkiene. Dėl dalyvių bus suderinta.  (L. Tiepelienė)
01-30 18.00 val. atvirų durų renginys progimnazijų aštuntokų tėvams.    (Administracija, dalykų mokytojai)


© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija