2015-09-02 Trečiadienis El. dienynas El. paštas Galerija Kontaktai Skelbimai 2%

Ugdymo proceso organizavimas

1. Mokslo metai prasideda:

 • 2013 m. rugsėjo 2 d.;
 • 2014 m. rugsėjo 1 d.

2. Mokiniai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

3. Pamokų pradžia 8.00 valandą. Pertraukų trukmė po 10 minučių. Viena ilgoji 20 minučių pertrauka - po keturių pamokų, antra ilgoji 25 minučių pertrauka – po penkių pamokų.

4. Pamokų laikas:

Pamokų laikas   Pamokų laikas trečiadieniais
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535
        1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600

5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • 2013–2014 m. m.
  • I pusmetis – 2013 m. rugsėjo 2 d. – 2014 m. sausio 24 d.
  • II pusmetis – 2014 m. sausio 28 d. – 2014 m. birželio 6 d.
 • 2014–2015 m. m.
  • I pusmetis – 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. sausio 23 d.
  • II pusmetis – 2015 m. sausio 26 d. – 2015 m. birželio 5 d.

6. Mokslo metus baigia:

 • 2013–2014 m. m.
  • I, II, III gimnazijos klasių mokiniai – 2014 m. birželio 6 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – 2014 m. gegužės 29 d.
 • 2014 – 2015 m. m.
  • I, II, III gimnazijos klasių mokiniai – 2015 m. birželio 5 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – 2015 m. gegužės 28 d.

7. Mokinių atostogos:

 • 2013–2014 m. m.
  Atostogos Prasideda Baigiasi
  Rudens 2013-10-28 2013-10-31
  Žiemos (Kalėdų) 2013-12-23 2014-01-03
  Žiemos 2014-02-17 2014-02-18
  Pavasario (Velykų) 2014-04-14 2014-04-18 (I-III kl.)

  Abiturientams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04-22 – 04-23 dienas.

  Vasaros 2014-06-09 2014-08-31

 • 2014–2015 m. m.
  Atostogos Prasideda Baigiasi
  Rudens 2014-10-27 2014-10-31
  Žiemos (Kalėdų) 2014-12-22 2015-01-02
  Žiemos 2015-02-17 2015-02-18
  Pavasario (Velykų) 2015-03-30 2015-04-03 (I-III kl.)

  Abiturientams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04-07 – 04-08 dienas.

  Vasaros 2015-06-08 2015-08-31

8. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, gimnazistai gali neiti į gimnaziją. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

9. Per mokslo metus 9 pamokinės veiklos dienos skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai:

 • I pusmetyje – 2 dienos rugsėjo-gruodžio mėn.
 • II pusmetyje – 2 dienos kovo-balandžio mėn.
 • I-III gimnazijos klasių mokiniams 5 dienos birželio mėn. – žmogaus saugos, prevencinės, profesinės karjeros planavimo programoms įgyvendinti, teatro, sporto dienos.
© 2015 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija