Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-25 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Man geriau patinka, kai kas kalba ne taip gražiai, bet teisingai.

Vytautas Didysis

Mūsų partneriaiSteigėjai

Projekto „Piliečio žadintuvas“ pristatymas

„Piliečio žadintuvas“ – tai vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo programa.

„Piliečio žadintuvo“ tikslas – pasitelkiant inovatyvius, pasaulyje pripažintus neformalaus ugdymo metodus:

 • Ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti visuomenei ir vietos bendruomenei aktualias problemas;
 • Suteikti jiems socialines, pilietines ir komunikacines kompetencijas ir taip skatinti savanorystę;
 • Įgalinti jaunimą savanorystei ir juos motyvuoti bei palaikyti teikiant pagalbą vykdant socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimo projektus.

Uždaviniai:

 • Atlikti vietos bendruomenei aktualių darbų poreikio analizę įtraukiant vietos bendruomenes bei patį jaunimą ir skatinant skirtingų kartų bendradarbiavimą;
 • Didinti vaikų pilietinį aktyvumą, toleranciją ir pilietinės raiškos poreikį, skatinti mokinių politinio aktyvumo augimą.
 • Gerinti mokytojų ir vaikų kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje.
 • Neformaliojo ugdymo metodais ugdyti vaikų pilietines ir tautines kompetencijas.
 • Vaikams kartu su bendruomenės veiklos grupe atlikti vietos bendruomenei aktualius, savanoriškus darbus.
 • Pasitelkus ekspertus atlikti programos dalyvių įgytų kompetencijų išorinį vertinimą.
 • Parengti gerosios patirties pavyzdžių rinkinį programos tęstinumui.
 • Pristatyti programos metu pasiektus rezultatus ir atliktus visuomenei naudingus darbus nacionaliniame ir apskrities renginiuose.

Soc. pedagogė
2012-04-26

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija