Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-23 Šeštadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Когда жизнь начинает экзаменовать, то первыми сдают нервы.

Mūsų partneriaiSteigėjai

„Padėk draugui, kai jam reikia pagalbos“

(Tęstinis projektas nuo 2014 m.)

Projekto aktualumas:
Patyčios, nesaugumo jausmas, nusivylimas, agresijos apraiškos – tai problemos kurios aktualios kiekvienoje respublikos mokykloje, o tuo pačiu ir Simono Daukanto gimnazijoje. Siekiant spręsti šias problemas ar sumažinti jų pasireiškimo laipsnio stiprumą svarbu laiku ir vietoje imtis prevencinių veiksmų. Šio projekto pagrindinė idėja ir būtų parengti mokinius – savanorius, kurie sugebėtų laiku pastebėti kylančias problemas ir gebėtų savo veiksmais, elgesiu, žodžiu užkirsti kelią tolesniam problemos aštrėjimui.

Projekto tikslas - laiku suteikti mokiniams pagalbą, kai jie jaučiasi vieniši, nusivylę, susierzinę, patyrę patyčias ar nesėkmę.

Projekto dalyviai: I-III klasių 1-3 mokiniai - savanoriai, kurie nori padėti klasės draugams. Atrinkta mokinių savanorių grupė mokoma kaip atpažinti mokinius, kuriems reikia pagalbos ir dėmesio ir kaip efektyviai suteikti reikiamą pagalbą draugui.
Mokinių savanorių mokymus, susitikimus organizuoja socialinė pedagogė, bendradarbiaudama su PPT specialistais.

Įgyvendinant šį projektą tikimasi, kad gimnazijoje patyčių atvejai tarp mokinių bus labai reti, nepasitaikys fizinio smurto atvejų, mokiniai jausis saugesni, pagerės psichologinis mikroklimatas, lankomumas ir pažangumas. Mokiniai bus draugiškesni, pagarbesni vienas kito atžvilgiu, gebės suvaldyti neigiamas emocijas, spręsti konfliktus.

Siekiant tęstinės projekto veiklos, mokinių – savanorių patirtis bus perduodama kitiems mokiniams, norintiems įsijungti į pradėtą darbą. Gimnazija įgytą patirtį skleis kitoms respublikos mokykloms, organizuodama konferencijas, seminarus, mokymus.

Projekto partneriai: Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija