Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-25 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Ir sustojęs laikrodis du kartus per parą rodo teisingą laiką...

Mūsų partneriaiSteigėjai

Kalėdų dvasiai virpant širdyje…

Muzikos mokytoja Vilma Ušinskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Alvyda Jusienė (2014-12-31 14:40:55)

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos bendruomenė turi gražią tradiciją – užbaigti metus kalėdiniu koncertu. Šiemet laukiant gražiausios metų šventės visi buvo pakviesti į šv. Ignaco Lojolos bažnyčią. Šventose mišiose giedojo gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Vilmos Ušinskienės. Susitelkimas, bendra malda visus nuteikė artėjančioms šventėms. Gimnazistai, jų tėvai, seneliai ir kiti giminaičiai, mokytojai, draugai ir artimieji meldėsi ne tik už savo šeimas, bet ir už išmintį bei tiesą dalijančius pedagogus, už puikius, dorus mokinius ir jų tėvus, gebančius vesti savo vaikus meilės keliu. Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius t. Stasys Kazėnas SJ palinkėjo bendruomenei santarvės ir supratimo, kad  nuoširdus žodis pasiektų kiekvieno širdį.

Po šv. mišių gimnazistai parodė savo šventinę programą, kurioje skambėjo kalėdinės dainos ir giesmės. Koncerte dalyvavo nuotoliniu būdu besimokantys mūsų gimnazistai: smuikininkė Rolanda Ginkutė – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė, studijuojanti Kiolno muzikos ir šokio universitete profesoriaus Zakhar Bron klasėje, ir Bernardas Garbačiauskas – Hamburgo muzikos ir teatro universiteto studentas. Savo dainomis džiugino ir XIV laidos abiturientas Darius Veseckas, dabar studijuojantis Škotijoje. Smuiko garsai, solistų basai, choro dermė pripildė ne tik bažnyčios erdvę, bet ir palietė klausytojų širdis. Tai buvo tikra šv. Kalėdų laukimo šventė.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija