Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-21 Ketvirtadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis

Евгений Гришковец

Mūsų partneriaiSteigėjai

Stažuotė – tai galimybė tobulėti

Laima Tiepelienė (2014-10-20 22:30:25)

Mūsų gimnazijai buvo sudaryta galimybė pristatyti savo gerąją patirtį organizuojant aktyvius susirinkimus. Visą savaitę gimnazijoje stažavosi mokytoja Jolita Simonaitytė iš Birštono vienkiemio darželio – mokyklos. Stažuotės programa „Aktyvių susirinkimų organizavimo įtaka klasės kolektyvo formavimui“ buvo skirta klasės vadovui. Jos metu mokytoja Jolita susipažino su aktyvių susirinkimų organizavimo metodika, patobulino klasės vadovo profesinę kompetenciją. Stažuotoja dalyvaudama aktyviuose klasių vadovų ir mokinių susirinkimuose galėjo išbandyti aktyvius darbo metodus: susipažinimo, energijos suteikiančius, komandinio darbo pratimus, komandos formavimo, grupės pasitikėjimo žaidimus, o vėliau ir pati pritaikyti įgytą patirtį vesdama aktyvų susirinkimą klasių vadovams, aktyvią klasės valandėlę Im klasės mokiniams. Mokytoja Jolita susikūrė didžiulį aktyvių darbo metodų ir  užduočių „aplanką“ (tiek el. variantą, tiek popierinį). Po stažuotės tikime, jog savo darbe – tiek su vaikais, tiek su tėvais mokytoja gebės parinkti tinkamus, padedančius formuoti klasės kolektyvą darbo metodus.

Stažuotės metu pavyko esmingai pasiekti išsikeltą tikslą - tobulinti klasių vadovų profesinę kompetenciją, supažindinant su aktyvių susirinkimų organizavimo metodika bei jos panaudojimo klasės vadovo darbe galimybėmis. Didžiulė nauda ir mūsų gimnazijos klasių vadovams, kuomet mokydami stažuotoją vesti aktyvius klasės susirinkimus mokėsi ir patys. Klasių auklėtojai turėjo galimybę išgirsti iš šalies nuomonę apie vedamų aktyvių susirinkimų naudą formuojant kolektyvą. Jie patys taikė žinomus ir išbandė naujus aktyvius metodus, pamatė, kaip dažną metodą galima pritaikyti vis kitai grupei (mokiniams, tėvams), patobulinome klasių vadovų profesines kompetencijas, bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis.

Stažuotė – tai galimybė tobulėti mums patiems, įsivertinti savo darbą, dalytis sukaupta patirtimi, pasitikrinti, ar tinkamai dirbame, ar kitiems yra aktuali ir įdomi ši patirtis.
Galima drąsiai teigti, kad stažuotė davė abipusę naudą: visi kartu patobulinome aktyvių susirinkimų vedimo, darbo planavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, įvertinome aktyvaus susirinkimo įtaką mokyklų veiklai.© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija