Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-21 Ketvirtadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Jei žvaigždės rodytųsi kartą per tūkstantmetį, kaip žmonės jas mylėtų ir garbintų!

R. V. Emersonas

Mūsų partneriaiSteigėjai

Direktoriaus sveikinimas gimnazijos 20 jubiliejaus proga

(2013-10-22 17:05:30)

Sveikinu visą Gimnazijos bendruomenę su gražiu jubiliejumi. 20 metų nėra daug, kai lyginu su kitomis miesto mokyklomis, kurios jau skaičiuoja virš šimto savo veiklos metų. Mūsų gimnazija yra jauna ir tik ką pasiekusi brandą. Bet jei kalbėsime apie sukauptą patirtį, atliktus darbus ir pasiekimus, ne visada metų skaičius apsprendžia jų kiekį ir kokybę. Metai gali praeiti ramiai, vienodai, atliekant jau žinomus rutininius darbus, be didelių pokyčių ir naujovių. Arba gali būti pilni naujų ieškojimų, pokyčių, bandymų, patirtų sėkmių ir nesėkmių. 

Pirmuoju atveju mes turime ramų ir užtikrintą gyvenimą, kuriame įgyvendinama mažai naujų idėjų, o patirtis ir išmintis kaupiama lėtai. Kitu atveju viskas vyksta labai greitai, įgyjama vis naujos patirties ir žinių, kuriamos naujos technologijos, sistemos, įgyjamas didesnis pasitikėjimas savo jėgomis, nevengiama naujų iššūkių.
Mūsų gimnazijos metai ir bėgo antro varianto būdu. Buvome jauna mokykla, sukurta ant gamybinio mokymo kombinato bazės. Viskas buvo nauja, mokytojai - jauni, kolektyvas - be tradicijų, darbo sistemų, technologijų, o materialinė bazė - tik suolai ir lenta. Viską reikėjo kurti, pirkti, mainyti, diegti, derinti, sisteminti, struktūrizuoti. Kiekvieni metai atnešdavo vis naujų iššūkių: kaip spėsime parengti kabinetus naujoms klasėms, kaip apsirūpinsime vadovėliais, mokymo priemonėmis, kaip adaptuosis naujai atvykę
mokiniai ir mokytojai, kokias tradicijas puoselėsime ir palaikysime, kaip formuosime mokytojų kolektyvą, kursime darbo ir tvarkos sistemas, nustatysime pamokų kokybės kriterijus ir kt.
Nebuvo metų, neatnešusių problemų, iššūkių, kurių sprendimas buvo gyvybiškai svarbus užtikrinat mokyklos normalų funkcionavimą, ypač kai nesulaukdavome pagalbos. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad iškilusios problemos mūsų nepalaužė, bet užgrūdino. Tapome stipresni, turtingesni, išmintingesni, pasirengę naujiems pokyčiams ir nebijantys iššūkių. Pastovi kaita ir tobulėjimas tapo mums būtinybė, kitaip mes neįsivaizduojame savo kasdieninės veiklos.
Apžvelgdamas 20 metų pasiekimus, džiaugiuosi svariais mūsų ugdytinių pasiekimais, darniu, draugišku, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu, gerais mokinių ir mokytojų santykiais, aktyviais mokiniais, tėvų komiteto pagalba, turtinga materialine – technine baze, darbo sistemomis, tvarkomis, sugebėjimu ne tik bendradarbiauti, bet ir kurti naujas tik mūsų bendruomenei būdingas veiklas, pabrėžiančias gimnazijos išskirtinumą ir savitumą. Didžiuojuosi, kad turime „ekspertų“ klasę ir vieninteliai iš visų gimnazijų Šiauliuose mokome nuotoliniu būdu tuos, kurie išvykę į užsienį siekia mokslo žinių.
Mes aiškiai žinome savo tolesnius siekius ir kelius jiems įgyvendinti. Mūsų neneša įvykių tėkmė, mes valdome procesus ir nukreipiame juos reikiama linkme. Mes sukaupėme didelius patirties ir žinių turtus, kuriuos toliau didiname ir dalinamės su kitais.
Taigi, linkiu Simono Daukanto gimnazijai nemažinti tempo einant tobulėjimo keliu, atrasti ir kurti naujas žinias, dalintis su visais sukauptais turtais ir neužmiršti, kad ilgai išlieka tik tie darbai, kurie yra pasiekti nenusižengiant bendražmogiškoms vertybėms.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija