Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-21 Ketvirtadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Daugelis mano esą geros širdies, o iš tikrųjų jie tik silpnų nervų.

M. Ebner-Ešenbach

Mūsų partneriaiSteigėjai

Istorinio paveldo miestas – neišsenkantis įkvėpimo šaltinis mokytojams

Julija Vaišvilienė, anglų kalbos mokytoja (2013-03-08 11:20:30)

Nuo vasario 18 iki kovo 2 dienos (2013m.) anglų kalbos mokytoja Julija Vaišvilienė dalyvavo Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie vyko viename gražiausių UNESCO pripažintu istorinio paveldo miestų – Bath, Anglijoje. Mokytojos dalyvavimas buvo finansuotas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Dviejų savaičių kursuose „Anglų kalbos įgūdžių bei dėstymo metodikos tobulinimas, naudojant Bath miesto istorinį paveldą“, drauge su anglų kalbos mokytoja J.Vaišviliene dalyvavo mokytojai iš įvairių Europos Sąjungos šalių: Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Latvijos.

Jie lankė įžymias vietas ne kaip turistai, o kaip pedagogai todėl, kad paruoštų ir pristatytų savo sukurtą kompiuterinę mokomąją medžiagą apie pasirinktus miesto objektus. Istorijos ir architektūros paminklai, tokie kaip beveik dviejų tūkstančių metų senumo Romėnų vonios, nuo kurių šis miestas gavo savo neįprastą vardą, įspūdinga šešiolikto amžiaus Bath abatija, didingi karaliaus Jurgio (George) laikų pastatai, tapo tikru įkvėpimo šaltiniu.

Be to, kursų dalyviai buvo detaliai supažindinti su Jungtinės Karalystės švietimo sistema, kuri yra pakankamai sudėtinga, bet lanksti, suteikianti galimybę mokytojams  ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į jų galimybes. Netoli Bath esančiame nedideliame kaimelyje, šv. Mykolo pradinėje ir Corsham miestelio vidurinėje mokykloje, beveik kiekvienoje klasėje mokytojas turėjo vieną arba du asistentus, kurie padėjo specialiuosius poreikius (pvz., autizmą, disleksiją, klausos sutrikimus) arba elgesio problemų turintiems vaikams. Be to, mokytojo padėjėjai vertina kontrolinius darbus, ruošia vaizdines priemones ar kitaip padeda mokytojui-dalykininkui. Kai kuriose Jungtinės Karalystės mokyklose, kur mokosi keli vaikai iš Lietuvos, prastai suprantantys ir kalbantys angliškai, yra mokytojo asistentai, kalbantys lietuviškai, padedantys jiems kuo greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.

Pedagogus labiausiai nustebino ugdymo proceso organizavimas ir tvarka anglų mokyklose. Net patys mažiausieji mokiniai yra pratinami laikytis taisyklių, rūpintis vieni kitais. Jie puikai atlieka paskirtus įpareigojimus klasėje (pvz., išdalina mažas baltas lenteles ir rašiklius, pripildo visų klasės draugų vandens buteliukus). Į visos mokyklos susirinkimą (angl. Assembly)  klasės ateina tvarkingai susirikiavusios, atsisėda aktų salėje ant grindų (kadangi toje pačioje salėje vyksta ir kiti užsiėmimai, tokie kaip kūno kultūros ir vaidinimo pamokos, ten nėra daug kėdžių) ir ramiai klausosi  mokyklos direktorės pranešimo.
Atmosfera klasėse buvo darbinga, bet neįtempta: dirbantys grupėse vaikai jautėsi laisvai, galėjo pasitarti su draugais, o kai mokytojai reikėjo atkreipti visos klasės dėmesį, ji suplodavo tam tikrą ritmą, į kurį vaikai atsakydavo taip pat ritmiškai plodami, – tai reiškė , kad turi prasidėti kita veikla.

Tačiau šios mokyklos, mokytojos manymu, vargu, ar galėtų pasigirti puikiu užsienio kalbų dėstymu, kažkuo primenančiu sovietmečio laikų pamokas: kai mokytojas daugiausia bendrauja su mokiniais gimtąja kalba, o užsienio kalbos dėstymas nukreipiamas tik į teksto supratimą ir atskirų žodžių ar taisyklių mokymąsi bei rašymą.

Mokytojos J. Vaišvilienės manymu, tokia kvalifikacijos tobulinimo veikla yra labai naudinga. Ji ne tik padeda tobulinti anglų kalbos žinias, geriau suprasti šios šalies švietimo sistemos ypatumus, bet ir priverčia kitomis akimis pažiūrėti į savo gimtąjį miestą - Šiaulius, kurie savo istorija ir dvasia, jaukiomis gatvelėmis ir unikaliomis vietomis gali tapti puikiu netradicinės ugdomosios veiklos organizavimo šaltiniu.© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija