Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-25 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Abejonė yra išminties motina.

René Descartes

Mūsų partneriaiSteigėjai

Kalėdų dvasiai virpant širdyje...

Vilma Ušinskienė, Alvyda Jusienė (2012-12-21 20:40:08)

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos bendruomenė kasmet susitinka kalėdiniame koncerte. Šiemet laukiant gražiausios metų šventės visi buvo pakviesti į šv. Ignaco Lojolos bažnyčią. Šventose mišiose giedojo gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Vilmos Ušinskienės. Susitelkimas, bendra malda visus nuteikė artėjančioms šventėms. Turbūt ne kiekvieną šaltą žiemos vakarą į bažnyčią susirenka tiek daug žmonių. Gimnazistai, jų tėvai, seneliai ir kiti giminaičiai, mokytojai, draugai ir artimieji meldėsi ne tik už savo šeimas, bet ir už išmintį bei tiesą dalinančius pedagogus, už puikius, dorus mokinius ir jų tėvus, gebančius vesti savo vaikus meilės keliu. Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius t. Algis Baniulis SJ pasidžiaugė, kad bažnyčioje skambėjo jaunų žmonių balsai, jų nuoširdus žodis pasiekė tikinčiųjų širdis.

Po šv. mišių gimnazistai parodė savo šventinę programą, kurioje skambėjo kalėdinės dainos ir giesmės. Kadangi gimnazijos chorą lanko apie pusė šimto mokinių, tai jiems buvo ne taip paprasta tilpti pilnoje žmonių bažnyčioje. Choras pasidalino į dvi dalis. Kai viena choro dalis dainuoja stovėdama prie altoriaus, o kita – prie vargonų, susidaro įspūdis, jog dainuoja tūkstantinis choras. Solistų basai, choro dermė pripildė ne tik bažnyčios erdvę, bet ir palietė klausytojų širdis. Tai buvo tikra šv. Kalėdų laukimo šventė.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija