Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-19 Antradienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Ir didis žmogus - viso labo tik žmogus.

J. V. Gėtė

Mūsų partneriaiSteigėjai

In memoriam

(2012-12-03 13:24:26)

Alvyra Šukienė

1947-12-10 – 2012-12-02

2012 m. gruodžio 2 d. sunki liga pasiglemžė Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Alvyros Šukienės gyvybę. Netekome nuostabaus Žmogaus, atidavusio mokyklai ir mokiniams visą savo sukauptą patirtį, žinias ir energiją. Būdama be galo darbšti bei reikli, ji, kaip puiki vadybininkė ir savo dalyko žinovė, visas jėgas atidavė ne tik mokydama geografijos, puoselėdama bendražmogiškąsias vertybes, bet ir atlikdama administracinį darbą. Mokytoja buvo neabejinga kitam žmogui, aktyviai kartu su mokiniais ir mokytojais ilgus metus dalyvavo laisvanoriškos donorystės veikloje, mėgo keliauti ir organizuoti keliones gimnazijos bendruomenei. Su meile Mokytoja prisimindavo visus savo buvusius mokinius.

Alvyra Šukienė gimė 1947 m. gruodžio 10 d. Kėdainių raj. Norkūnų km. 1965-1970 m. studijavo Šiaulių Pedagoginiame institute defektologiją, 1985-1990 m. Vilniaus pedagoginiame institute įgijo istorijos, visuomenės mokslų mokytojos specialybę. 1970- 1997 m. dirbo Šiaulių sanatorinėje internatinėje mokykloje mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. Nuo 1997 m. pradėjo dirbti Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje geografijos mokytoja. Nuo 2000 m. aštuonerius metus dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2008 m. iki 2011 m. - ugdymo skyriaus vedėja.

Ne vienas galėjome pasisemti iš Alvyros energijos, optimizmo ir stiprybės: ji visada veržėsi į didelius darbus ir aktyvią veiklą, kai buvo sunku, nesiguodė, nesiskundė, nedejavo, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybės įtampą.  Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Juk liko gerumo Tiltas, jungiantis Ją mylėjusius žmones.  Kolegų ir mokinių atmintyje Mokytoja Alvyra Šukienė išliks kaip aktyvi, pareiginga, atsakinga, draugiška kolegė, visada pasiruošusi patarti, padėti  - ji buvo neabejinga kitų nelaimėms, sugebėdavo įkvėpti vilties ir pasitikėjimo.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės mamą, vyrą, dukrą ,sūnų bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.

 

Velionė pašarvota gedulo namuose Tilžės g. 200. Laidotuvės gruodžio 4 d. 13.00 val. Mišios už mirusiąją - gruodžio 4 d. 7.30 val. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.

 

Liūdi Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos bendruomenė

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija