Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-21 Ketvirtadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Настоящий лидер должен быть всегда позади. Это вам объяснит любой пастух.

Mūsų partneriaiSteigėjai

Informatikos mokytojas dalyvavo tarptautiniuose PESTALOZZI programos mokymuose

(2012-11-16 16:39:53)

Mūsų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Andrius Bukis - vienas iš dviejų lietuvių, kurie gilino tarpkultūrinio ugdymo kompetencijas PESTALOZZI programoje Strasbūre.

Ši kelionė, pasak mokytojo A. Bukio, beveik šešis mėnesius trukusio tarpkultūrinio ugdymo kvalifikacijos kėlimo mokymų, pagal Europos tarybos PESTALOZZI programą, tęsinys. Tarpkultūrinio ugdymo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, kurie vyko skirtinguose Lietuvos miestuose, buvo nagrinėjama tarpkultūrinio švietimo ir ugdymo samprata, tarpkultūrinės kompetencijos ir jų ugdymo metodikos pagrindai, pamokų planų rengimo metodiniai ir metodologiniai aspektai ir kitos temos.  Šių mokymų lektoriai Liutauras Degėsys ir Rasa Aškinytė-Degėsienė pasiūlė šiauliečiui dalyvauti projekte „Socialinių medijų naudojimas ugdant pilietiškumą“. A. Bukis pateko į dalyvių atranką ir vyko į mokymus Strasbūre. Čia susirinko per 40 dalyvių iš daugelio Europos valstybių.

A. Bukis pasakoja, kad mokymai Strasbūre buvo labai intensyvūs. Visą savaitę vyko paskaitos, įvairios diskusijos, pašnekesiai. Daug dėmesio buvo skiriama tarpusavio bendravimui, darbui grupėse. Dalyviai diskutavo socialinių tinklų, pilietiškumo temomis. Gilinosi, kokią įtaką žmogui daro socialiniai tinklai, kompiuteriai, kiek tai yra paplitę. Dalyviai nagrinėjo socialinių tinklų pritaikymo galimybes ugdant pilietiškumą, demokratiją.

Mokymai Strasbūre - pirmoji iš dviejų projekto dalių. Antra dalis vyks pavasarį, bet, pasak A. Bukio, norėdami į ją patekti, projekto dalyviai turi atlikti tam tikrus „namų darbus“. Kiekvienas iš mokymų dalyvių turi įgyvendinti savo sugalvotą socialinių medijų panaudojimo pilietiškumo ugdyme projektą bei jį aprašyti.

Mokytojo A. Bukio projektas - „Facebook'o naudojimas mokyklos valdyme“. Pagrindinė idėja - šiame socialiniame tinkle sukurti S. Daukanto gimnazijos paskyrą, kurioje gimnazijos bendruomenės nariai išsakytų nuomones rūpimais klausimais, reaguotų į įvykius, teiktų pasiūlymus, tiesiogiai bendrautų ir bendradarbiautų su gimnazijos administracija, sulauktų atgalinio ryšio ir t.t. Projektą mokytojas tikisi įgyvendinti iki metų pabaigos. „Projekto vykdymas neapsiriboja vien skilties sukūrimu Facebook socialiniame tinkle. Didžiausias darbas - pokalbiai, diskusijos su mokiniais. Norisi, kad mokiniai suprastų, jog tokia sistema reikia naudotis sąmoningai ir atsakingai. Moksleiviai turi įsisąmoninti, kad demokratija nėra vien veiksmų laisvė. Kartu tai didelė atsakomybė už savo veiksmus, mintis“, - sako mokytojas.
Mokytojas tikisi, kad gimnazistai įvertins šią iniciatyvą, aktyviai dalyvaus gimnazijos gyvenime, išmoks reikšti savo mintis, idėjas. Suvoks, kad toks valdymo modelis, kurį bandoma įdiegti mokykloje, puikiai tiktų ir valstybės valdyme. Kad jie, kaip valstybės piliečiai, galėtų ir turėtų galimybę išreikšti savo pilietinę pozicija svarbesniais ir aktualesniais klausimais.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija