Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-24 Sekmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
I hope I never get so old I get religious.

Ingmar Bergman

Mūsų partneriaiSteigėjai

Anglijos mokykla iš arti

Anglų kalbos mokytoja Julija Vaišvilienė (2014-09-10 15:45:35)

Manęs dažnai klausia: „Kur geresnės mokyklos - Lietuvoje ar Anglijoje?“ Būtų sunku atsakyti vienareikšmiškai. Tačiau pabandysiu pasidalyti savo įspūdžiais ir patirtimi iš ilgalaikės stažuotės Richard Lander mokykloje, esančioje Truro mieste, Kornvalio grafystėje, pietvakarių Anglijoje.  Įveikusi Ugdymo Plėtotės centro paskelbtos atrankos į stažuotę išbandymus, tapau Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ dalyve ir nuo 2013 rugsėjo 1 d. prasidėjo mano vienerių metų stažuotė Anglijoje.

Richard Lander mokykloje įgijau neįkainuojamos patirties, nes iš arti susipažinau su Anglijos švietimo sistema, ugdymo proceso organizavimu bei šalies gyvenimu ir tradicijomis. Labai didelį įspūdį padarė pati mokykla, kur aš buvau labai šiltai priimta - jos modernus pastatas, erdvūs, šiuolaikiškai įrengti kabinetai  ir, be abejo, ypatinga pozityvi atmosfera. Individualizuotas mokymas šioje mokykloje reiškia ne tik efektyviai pritaikytą prie individualių mokinių poreikių, pomėgių ir gebėjimų mokymą, bet pirmiausia -  kiekvienam gerai jaustis mokykloje sudarytas sąlygas, skatinimą pasitikėti savimi, tobulėti kaip asmenybei.

Man teko lankytis įvairių dalykų pamokose ir asistuoti mokytojams. Darbas pamokoje dažniausiai organizuojamas grupėse. Įprastines paskaitų formos pamokas siekiama įtraukti moksleivius į mokomąją diskusiją, padedančią ugdytiniams patiems išsiaiškinti įvairius dalykus, išgvildenti problemą, padaryti išvadas. Tokios veiklos metu pagrindinis dėmesys sutelkiamas į mokinius, o pedagogui priskiriamas  „koordinatoriaus“, „pagalbininko” (angl. facilitator) vaidmuo.


Gamtos mokslų pamoka

Nacionalinis ugdymo turinys naudojamas kaip gairės, kuriomis vadovaudamasi mokykla kuria individualią ugdymo programą/turinį. Pagrindinis tikslas yra ne įgytų žinių kiekis, bet įvairių asmeninių mokymosi bei mąstymo įgūdžių lavinimas.

Namų darbams Richard Lander mokykloje paprastai skiriamos užduotys, reikalaujančios daugiau pasiruošimo, kūrybingumo, išsamesnio tyrimo, pavyzdžiui, įvairūs pristatymai, parengiamieji maketai, nuotaikų lentos (angl. moodboard), kadruotės (angl. storyboard) it t.t. Jiems atlikti mokiniai paprastai turi 2-3 savaites. Namų darbų niekada neužduodamos užduotys, kurias galima atlikti klasėje, tokios kaip pratimai, netgi nagrinėjamus kūrinius stengiamasi  perskaityti per pamokas. Mokiniai klausosi mokytojo arba  įrašo (audioknygos) ir seka tekstą, dažnai skaito vaidmenimis.

Anglijoje stengiamasi integruoti mokinius, turinčius net labai rimtų fizinių bei raidos sutrikimų, į bendrojo lavinimo mokyklas ir mokykloje yra net speciali vieta, įrengta ir pritaikyta jiems. Dirbti su moksleiviais, turinčiais specialiųjų poreikių, mokytojams padeda mokytojų padėjėjai (Teaching Assistants). Aš taip pat turėjau galimybę dirbti su šiais mokiniais ir dabar ketinu pritaikyti įgytas žinias savo darbe.

Rugpjūčio 28 d. Ugdymo Plėtotės centras (www.upc.smm.lt) organizavo ataskaitinį renginį, kuriame stažuotojai pristatė savo darbo rezultatus, su kuriais bus galima plačiau susipažinti UPC svetainėje.

Šiaulių S. Daukanto gimnazijoje, kurioje dirbu, dalinuosi gerąja patirtimi su kolegomis ir kai kurios idėjos jau yra sėkmingai įgyvendinamos. Netrukus ketinu pasidalyti per stažuotę įgyta patirtimi su Šiaulių miesto bei respublikos mokytojais. Rekomenduočiau visiems pedagogams kuo daugiau domėtis Ugdymo Plėtotės centro vykdomais projektais bei nebijoti iššūkių. Patirtis, įgyta dirbant kitoje šalyje, visada įkvepia naujų idėjų.


Julija Vaišvilienė su Richard Lander mokyklos aštuntoku Zak Minett

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija