Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-16 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.

Catherine Aird

Mūsų partneriaiSteigėjai

Projektas „Padėk draugui“

Socialinė pedagogė Vilma Vaitkienė (2014-06-29 00:26:40)

Šiais mokslo metais Simono Daukanto gimnazijoje, bendradarbiaujant su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba, vyko projektas „Padėk draugui, kai jam reikia pagalbos“. Pagrindiniai šio projekto uždaviniai: suteikti programos dalyviams bendravimo psichologijos žinių, analizuoti įvairias problemines situacijas atpažįstant jausmus, mintis, elgesio formas, skatinti bendradarbiavimą sprendžiant gyvenimiškas konfliktines situacijas.

Programoje dalyvavo klasės vadovai, mokytojai ir dvylika I –II klasių atrinktų gimnazistų - savanorių. Mokytojai užsiėmimuose buvo supažindinti su pagrindiniais savivertės formavimosi principais, konstruktyviais konflikto sprendimo būdais bei aktyvaus klausymosi metodais.

Gimnazistai į savo užsiėmimus rinkosi kiekvieną ketvirtadienį, kurių metu turėjo galimybę mokytis per patyrimą, diskutuoti, laisvai reikšti savo mintis, mokėsi priimti kitokią nuomonę, spręsti konfliktines situacijas bei inicijuoti pagalbą. 

Taip pat moksleiviai buvo patraukliai supažindinti ir su pagrindiniais bendravimo psichologiniais aspektais: kaip savęs vertinimo, komandinio darbo ypatumais, jausmų įtaka mūsų elgesiui, aktyvaus klausymosi bei darbo grupėje principais, konfliktų sprendimu, patyčių problema. Visa teorinė medžiaga buvo pateikta praktinių užsiėmimų metu, modeliuojant ir analizuojant konkrečias situacijas, kas gimnazistams padėjo geriau pažinti save, atpažinti savo jausmus ir labiau įsigilinti į situacijos problematiškumą bei įgytas žinias taikyti praktikoje.

Pasibaigus pirmam projekto etapui apklausti gimnazistai - savanoriai teigė, kad labai prasiplėtė jų akiratis, žinios ir pažiūros, įgavo daugiau žinių apie konfliktus bei bendravimą, suprato kokią didelę įtaką žmogui bendraujant turi jausmai. Dauguma moksleivių įvardino, kad dalyvavimas šiame projekte pakeitė juos pačius: sustiprino, suteikė pasitikėjimo savimi, jie tapo atidesni aplinkai, tolerantiškesni, suprato, kad kiekvienas žmogus yra veikiamas aplinkos, lygiai taip pat ir jis gali ją paveikti, išreikšdamas savo tvirtą poziciją. Įdomu tai, kad dar nesibaigus projektui, gimnazistai taikė įgytas žinias bei įgūdžius kasdieninėje gimnazijos veikloje: patarė klasės draugams, užkirto kelią patyčioms, pabėgimui iš pamokos, iniciavo konfliktų sprendimus, pastebėdavo nuliūdusius bendraklasius ir pasistengdavo jiems padėti. Vienas moksleivis savanoris, paklaustas apie projekto naudą, drąsiai pasakė, kad šio projekto dėka jaučiasi „paaugęs“ kaip asmenybė.

Projektas „Padėk draugui, kai jam reikia pagalbos“ padėjo mokiniams suprasti pagrindinį pozityvaus bendravimo dėsnį, kad keisdamiesi patys, keičiame po truputį ir savo aplinką.

Antras projekto „Padėk draugui, kai jam reikia pagalbos“ etapas prasidės naujais mokslo metais. Jau rugsėjo mėnesį kviesime mokinius turiningai praleisti laisvalaikį, įgauti naujos patirties, žinių, bendravimo įgūdžių, dalyvauti savanorių atrankoje.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija