Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-21 Šeštadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

R. M. Hutchins

Mūsų partneriaiSteigėjai

Nuotolinis mokymas mūsų gimnazijoje

Laima, Jūratė (2009-11-17 11:09:33)

   Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos pedagogai kelia kvalifikaciją Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro mokymuose tema „Mokomosios medžiagos ir mokymo veiklų projektavimas bei realizavimas MOODLE aplinkoje“. Lankydami užsiėmimus, jie siekia įgyti naujų kompetencijų — įsisavinti e.mokymo(si) technologijas, išmokti rengti nuotolinių studijų kursų programas ir jas pateikti moksleiviams.   Perspektyvoje — naujas uždavinys: peržiūrėti savo dalyko programas ir taikant e.mokymo(si) bei IKT, paruošti savo nuotolinio mokymo kursą, kuris bus integruotas į bendrą Simono Daukanto gimnazijos ugdymo procesą.
Nuotolinis mokymas sudarys sąlygas mūsų gimnazijos mokiniams  mokytis virtualioje aplinkoje (VMA). Jie, pasitelkę IKT, galės skaityti mokymo(si) medžiagą, adekvačiai bendrauti tarpusavyje forumuose ir palaikyti kontaktą su mokytoju, praktikuotis, atlikti kūrybines, savikontrolės ir vertinamąsias užduotis būdami namuose ar bet kurioje kitoje vietoje.
   Nuotolinis mokymas išplės mokymosi prieinamumą ir galimybes:
• turintiems (judėjimo) negalią,
• besimokantiems namuose (pvz. dėl ligos),
• išvykusiems (pvz. į sportines stovyklas, varžybas; kuriems leidžiama mokslo metus baigti anksčiau ir t.t.),
• kuriems suteikta savarankiško mokymosi galimybė,
• kai mokytojas išvykęs į seminarą ar kur kitur.
   Nuotolinis mokymas:
• praplės savarankiško darbo galimybes ir formas,
• didins ugdymo diferencijavimo galimybes,
• skatins mokymąsi mokytis.
   Dalyvaudamas nuotoliniame mokyme, mokinys galės planuoti savo mokymosi, atsiskaitymo laiką, matys atsiskaitymo užduotis, jų formas ir būdus kelis mėnesius į priekį. Mokytojai, pasirinkę mišrųjį nuotolinio mokymo teikimo būdą (kai pamokos, grupinis darbas ir diskusijos vyksta sinchroniškai, o mokinio individualus mokymas(is) — asinchroniškai, optimizuos savo darbą: racionaliau išnaudos pamokų laiką, diferencijuos ir individualizuos ugdymo procesą.
   Nuotolinis mokymas jau taikomas III klasių dailės pamokose (mokytoja E.Ignatavičienė). Mokiniams pateikiamos pamokų temos su teorine, vaizdine medžiaga, veikla suplanuota iki mokslo metų pabaigos, nurodytas laikas atsiskaitymams, papildomi informacijos šaltiniai. Lietuvių kalbos mokytojos L.Narbutienė ir J.Varanauskaitė paruošusios IV klasių mokiniams literatūros pamokų temas, su nuorodomis į reikiamus tinklalapius, su metodine medžiaga, II klasių mokiniams virtualioje aplinkoje įdėtos užduotys, kaip pasiruošti patikrai, kontroliniams darbams.
    Integravus nuotolinį mokymą į ugdymo procesą, plėsis mokinių ir mokytojų kompetencijos (IKT ir e.mokymosi technologijų valdymas), išsiplės mokymosi prieinamumas, didės mokinių motyvacija mokytis, nes jie supras, jog įgytos kompetencijos išplės jų galimybes darbo rinkoje — kils mūsų gimnazijos teikiamų paslaugų ugdymo kokybė.
© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija