Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-24 Sekmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Man geriau patinka, kai kas kalba ne taip gražiai, bet teisingai.

Vytautas Didysis

Mūsų partneriaiSteigėjai

Projektinė veikla su Šiaulių valstybine kolegija

Etikos ir rusų k. mokytoja Inga Vainorienė (2014-05-15 11:24:41)

2013-2014 m.m. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos studentais vykdė projektą „Svetingumo ir turizmo mokykla“, kurio metu I-III kl. gimnazistai turėjo progą sužinoti kaip organizuojama turizmo veikla, kur ir kaip teikiamos svetingumo paslaugos, kaip veikia turizmo informacijos centrai. Gimnazistai susipažino su Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programomis. Studentai bei dėstytojai kartu su Simono Daukanto moksleiviais, mokytojais diskutavo apie profesijos pasirinkimą bei karjeros galimybes.

Diskusijos apie karjerą  tęsėsi ir grįžus po renginio į gimnaziją, kur į klausimus padėjo rasti atsakymus karjeros konsultantė mokytoja Jolanta Buivydienė. Projekto metu gimnazistai dalyvavo įvairiose praktinėse užduotyse ir pademonstravo savo žinias apie Šiaulių miesto istoriją, įžymybes, modeliavo turizmo informacinio centro veiklą, demonstravo stalo etiketo išmanymą ir gebėjimą tinkamai serviruoti vaišių stalą bei elgtis prie jo, sužinojo apie kultūrinius skirtumus bei elgesio ypatumus įvairiose šalyse.

Šiais mokslo metais kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos studentais bei dėstytojais vykdyta dar viena projektinė veikla „Simonas Daukantas ir aš“. Studentai rinko medžiagą ir rengė naują turistinį maršrutą, buvo rašomas baigiamasis darbas „Turizmo pažintinės programos, skirtos paminėti Simono Daukanto jubiliejų, parengimas“. Mūsų gimnazistai rengė pristatymus apie Simoną Daukantą, domėjosi savo gimtojo miesto istorija bei turistinėmis įžimybėmis, kurios galėtų būti siejamos su šio žymaus žmogaus vardu. 2014 m. gegužės 12 d. baigiamajame projekto renginyje „Laikas kultūrai“ kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos studentais ir Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos moksleiviais dalyvavo ir kolegijos Turizmo katedros dėstytojai  bei gimnazijos mokytojai  - etikos ir rusų k. mokytoja I. Vainorienė, Simono Daukanto gimnazijoje praktiką atliekanti Šiaulių tęstinių studijų instituto studentė K. Žukaitė. Renginio metu gimnazistai demonstravo savo sukurtą filmą apie Simoną Daukantą, varžėsi viktorinoje apie Simono Daukanto indėlį į Lietuvos kultūros ir kalbos puoselėjimą. Moksleiviai tapo pirmaisiais naujos pažintinės ekskursijos po Šiaulius dalyviais. Šią ekskursiją parengusi ir pravedusi studentė E. Šulcaitė ne tik paskatino moksleivius prisiminti Simono Daukanto sukurtus lietuvių kalbos naujadarus, bet ir padėjo geriau pažinti savo gimtąjį miestą.

Turizmo katedros dėstytojai bei studentai džiaugėsi mūsų gimnazistų žingeidumu, aktyvumu ir kūrybinėmis idėjomis. Gimnazistai vertindami bendrą projektinę veiklą taip pat liko patenkinti, jie sakė, kad tai buvo įdomu ir naudinga, norėtų ir kitais metais dalyvauti bendruose projektuose su studentais.

Vertinant šią projektinę veiklą mokytojo požiūriu, norisi pasidžiaugti, kad mūsų gimnazistai tokie sumanūs, daug žinantys ir kūrybingi. Dalyvaujant renginiuose ne kartą teko girdėti malonių atsiliepimų apie mūsų gimnazijos moksleivių tinkamą ir kultūringą elgesį. Norisi padėkoti mūsų šauniems gimnazistams už dalyvavimą šių mokslo metų bendrose projektinėse veiklose su Šiaulių valstybine kolegija ir palinkėti aktyviai dalyvauti projektuose ateityje.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija