Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-06-18 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Fanatiko protas panašus į akies vyzdį - kuo stipresnė šviesa, tuo labiau jis susitraukia.

O. V. Holmsas

Mūsų partneriaiSteigėjai

In memoriam Ingrida Gumbakienė

(2014-04-07 12:21:18)

Į tolimąjį Amžinybės kelią staiga ir netikėtai išėjo Mokytoja Ingrida Šimkutė-Gumbakienė. Likimo deivės skaičiavo tik 52-uosius metus…

I. Gumbakienė gimė 1962 m. balandžio 28 d. Šiauliuose. 1980 m. baigė Šiaulių V-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo dailės-technologijų mokytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo pedagogės darbą tuometinėje Medelyno vidurinėje mokykloje dailės-technologijų mokytoja. Nuo 1994 metų iki paskutinės dienos dirbo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje. Ingrida Gumbakienė pašventė savo gyvenimą mokiniams ir kūrybai. Ji buvo nuoširdi ir tuo pačiu reikli mokytoja, tikėjo gyvenimu, todėl su ja buvo lengva būti atviram. Mokytoja nesavanaudiškai dalijo savo patirtį, išmintį, kūrybines idėjas… Netikėtai užgesus danguje Ingridos Gumbakienės žvaigždelei, sustojo gyvenimą mylėjusi širdis. Liko pradėti darbai, nebaigtos įgyvendinti svajonės… Šviesus Ingridos Gumbakienės atminimas visada išliks mokinių, kolegų, visų ją pažinojusių atmintyje.

Skaudžią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą Joną, dukrą Moniką ir kitus artimuosius, dalinamės netekties skausmu.

Velionė pašarvota J. Sondeckio gatvėje esančiuose laidojimo namuose. Laidotuvės – balandžio 9 d. 13.00 val. Mišios už mirusiąją bus laikomos balandžio 9 d. 7.30 val. Šv. Jurgio bažnyčioje.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija