Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-07-16 Pirmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.

Л.Н. Толстой

Mūsų partneriaiSteigėjai

Renginys, skirtas spaudos atgavimo dienai paminėti

Lietuvių kalbos mokytoja Angelė Bražaitė (2013-05-10 09:34:06)

„Nubudom kalbos geležy. Prašvitom raides pažinę“,- šiais poeto J.Marcinkevičiaus žodžiais gegužės 7-ąją prasidėjo Simono Daukanto gimnazijos istorinė literatūrinė popietė, skirta Spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos dienai paminėti. Ketvirtokė A. Bartoševičiūtė drauge su muzikos mokytoja V. Ušinskiene atliko lietuvių liaudies dainą „Saulala raudona“.

Renginį atidarė gimnazijos istorijos mokytojas R.Ivanauskas, kalbėdamas apie lietuviškos knygos Golgotą XIX amžiuje. Keturios IIIm klasės gimnazistės - E.Šilinskaitė, D.Masiulytė, I.Martinkutė bei A.Čepulytė - skaitė eiles, faktus apie knygnešius, slaptąsias mokyklas, ištraukas iš kontrafakcinių leidinių (sąmoningai nurodant klaidingą leidimo datą, autorių, leidimo vietą), minėjo J.Zavadskio spaustuvę Vilniuje ir ten 1864 m. išleistą „Davatkų knygą“, dar Peterburgo, Tilžės, Krokuvos, Kauno, Mažosios Lietuvos spaustuves, kuriose vien 1879-1904 m. buvo išleista slapta 400000 egzempliorių nelegalios literatūros.

Kalbėkim lietuviškai. Sotūs ir gražūs.
Nekankinti tremty, nemarinti badu.
Atiduokime Lietuvai skolą ir grąžą,
Nors tokiu būdu. Nors tokiu būdu...


Vėliau kalbėjo mokyklos bičiulis - poetas, istorikas J.Kulnys apie dabarties knygos likimą, rašytinių šaltinių padėtį modernioje visuomenėje. Svečias palinkėjo gimnazistams jokiais būdais neišsižadėti savo gimtosios kalbos, nenutautėti, neparsidavinėti, bet kantriai dirbti „vardan tos Lietuvos“.

Kalbėta apie knygų leidybą tarpukario metais - K.Borutos, P.Cvirkos, J.Janonio, M.Gorkio, V.Majakovskio knygas, iš kurių net 338 lietuviškos buvo draudžiamos spausdinti, tad teko inteligentams kaupti nuosavas – privačias bibliotekas. Vėliau, jau sovietmečiu, prasidėjus okupacijai, daugelis knygų buvo deginamos. Žmonės gudravo: degindavo leidinių viršelius, o pačias knygas pasilikdavo Istorijos mokytojas R.Ivanauskas pademonstravo gana didelę slepiamų, neleistinų spausdinti sovietmečiu knygų: maldynų, kalendorių, pavienių leidinių, tokių kaip „Naujoji Lietuva“, „Svajonės ir siaubas“, S.Nėries kūrybos rinktinė (1927 m. leidimo) ir kt. senovinių spaudinių ekspoziciją.

Iškilmingoji Spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos diena baigėsi šiauliečio poeto S.Bulzgio „Elegijos Povilui Višinskiui“ raiškiu skaitymu (mokytoja A.Bražaitė bei IIa klasės gimnazistas A.Petryla):

Atsigręžk, Povilai!
Ar regi, kaip gražiai
Sudygo tavo sėkla?
Šitiek prozininkų
Ir šitiek poetų!

Iškart po to istorijos mokytojas R.Ivanauskas pakvietė svečius - 8 klasės mokinių komandą, vadovaujamą istorijos mokytojos G.Beniušienės, iš V.Kudirkos ir dar vieną aštuntokų komandą, vadovaujamą istorikės V.Šiurkienės, iš Medelyno progimnazijų suvaidinti po vieną istorinę situaciją, paskaityti po vieną pasirinktą ištrauką iš senovinių spaudinių bei atsakyti į keletą klausimų. Suprantama, šeimininkams atstovavo jauniausieji – pirmokai. Nei nugalėjusių, nei pralaimėjusių nebuvo,- visos trys komandos buvo apdovanotos šventės dalyvių padėkomis.

© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija