2016-07-26 Antradienis El. dienynas El. paštas Galerija Kontaktai Skelbimai 2%

Naujienos

Informacija dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti

Socialinė pedagogė Vilma Vaitkienė (2016-06-21 07:59:35)

Nemokamas maitinimas

Dėl nemokamo maitinimo skyrimo prašymai priimami visus metus. Jei tėvai pageidauja nemokamą maitinimą gauti nuo rugsėjo 1 d., dokumentai turi būti sutvarkyti iki rugpjūčio 20 d. Dokumentai priimami nuo tų metų liepos 1-os dienos.

Dėl paramos mokymosi reikmenims įsigyti mokinių tėvai (globėjai) gali kreiptis iki spalio 5 d. Skiriama (nuo 2015-01-01) 45,6 Eur suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Šeimos, kurios deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiaulių mieste, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.
Šeimos turi galimybę pateikti elektroninius prašymus tinklapyje http://www.spis.lt/

Nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti mokinys gali gauti, jei:

Šeima gauna socialinę pašalpą (pateikia tik prašymą laisva forma ir nurodo, kad yra socialinės pašalpos gavėja);
Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (nuo 2015-01-01) 153 Eur;
Atsižvelgus į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas (jei vienas iš šeimos narių yra pensininkas, neįgalus, šeima augina 3 ir daugiau vaikų) vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2015-01-01) 204 Eur.

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas (tik prašymo užtenka, jei tėvai jau kreipėsi anksčiau paramai gauti, įskaitant ir kitas ugdymosi įstaigas).
2. Jei tėvai kreipiasi pirmą kartą dėl paramos - vaikų gimimo liudijimų kopijos, šeimos narių pasų kopijos arba asmens tapatybės kortelių kopijos, santuokos liudijimo (ištuokos) kopijos (patvirtintos raštinėje), užpildytos formos SP-1 (šeimos duomenys), SP-2 (duomenys apie šeimos narių veiklos pobūdį).
3. Trijų paskutinių mėnesių šeimos pajamos (iki prašymo pateikimo mėnesio): atlyginimas, alimentai, stipendijos, žemės ūkio ar sklypo dokumentai ir kitos faktiškai gautos pajamos. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų (Socialinės rūpybos centras, darbo birža ir t.t).

 

Moksleivių festivalis „Vokiečių kalbą į sceną!“

Akvilė Raugalaitė, IIc klasės mokinė (2016-06-13 20:29:36)

Vieną saulėtą gegužės antradienį, aš ir dalis mano vokiečių kalbos besimokančių bendraklasių, labai anksti ryte, patraukėme sostinės link. Vilniuje vyko teatro festivalis „Vokiečių kalbą - į sceną!“. Tai tarptautinis festivalis, kuriame dalyvavo ir penkios užsienio šalys. Visos mokyklos turėjo būti paruošusios penkiolikos minučių vaidinimą vokiečių kalba. Tiesą sakant, mane labai nustebino mokinių aktoriniai sugebėjimai, atsidavimas ir vaidinimų parengimas, jaučiausi, lyg profesionaliame vaidinime. Mūsų komanda, atstovavusi Šiaulių Simono Daukanto gimnaziją, parengė vaidinimą „Der weiße Rabe“ (liet. „Balta varna“).

skaityti toliau...

 

Sveikiname ir džiaugiamės geriausiai mokslo metus baigusiais mokiniais

Laima Tiepelienė (2016-06-09 22:52:09)

2015-2016 mokslo metus 9-10-ais baigė:

 • Česlovas Jaunius Basalykas (Ib)
 • Greta Petkauskaitė (Im)
 • Eglė Naudžiūnaitė (Im)
 • Boleslovas Basalykas (IIb)
 • Rimantė Gudeliauskytė (IIm)
 • Erika Plekavičiūtė (IIm)
 • Jūratė Raubutaitė (IVb)
 

Sporto šventė prie Rėkyvos ežero

Ingrida Bartašienė, kūno kultūros mokytoja (2016-06-09 22:03:44)

Birželio 2 dieną prie Rėkyvos ežero vyko S. Daukanto gimnazijos bendruomenės sporto šventė. Susirinko gausus būrys gimnazistų, kai kurie iš jų, ryžosi atvykti, nuo gimnazijos iki Rėkyvos ežero, su dviračiais.
Oras buvo vasariškai šiltas ir gerai nuteikiantis, nes ežero vanduo atgaivino vykusių įvairiausių sporto varžybų dalyvius.

Pirmoji užduotis – surišti iš drabužių kuo ilgesnę virvę - pareikalavo išradingumo, komandinio darbo įgūdžių. Su užduotimi visos klasių komandos susitvarkė puikiai, nugalėjo IIm klasė, išradingumu pasižymėjo trečiokai su idėjos autore mokytoja Vilma Ušinskiene.

skaityti toliau...

 

Mokslo metų pabaigtuvės

Laima Tiepelienė (2016-06-09 00:00:30)

Birželio 3 d. 2015-2016 mokslo metai užbaigti netradiciškai. Gimnazijos administracija ir mokytojai kiekvienai klasei paskyrė „išbandymą“. Sporto aikštyne, gėlynuose, aikštėje mokiniai, ištarę žodžius „Tegyvuoja vasara“, gavo „išbandymų“ kelio žemėlapį. Keliaudami iš vieno taško į kitą, mokiniai atliko įvairias matematikos, gamtos mokslų, kalbų, menų ir sporto užduotis. Iš klasių buvo reikalaujama komandinio darbo, savarankiškumo, drausmės įgūdžių. Džiugu, kad visos klasės įveikė „išbandymų“ trasą ir buvo apdovanotos saldžiais prizais.

skaityti toliau...

 

Šiaulių miesto mokyklų akcija „Taikos glėbys“

Laima Tiepelienė (2016-06-08 23:37:27)

Birželio 1 d. mūsų gimnazistai dalyvavo Šiaulių miesto mokyklų akcijoje „Taikos glėbys“. Akcija „Taikos glėbys“ - tai pasaulinė iniciatyva, kuria siekiama suvienyti viso pasaulio žmones Taikos misijai, atkreipti pasaulio visuomenės ir vadovų dėmesį į žmonijos egzistencijai iškilusią pasaulinio karo grėsmę ir asmeniniu bendravimo pavyzdžiu, asmenine iniciatyva įrodyti, kad pasaulio tautų, skirtingų rasių, įvairiausių kultūrų, papročių, religijų ir įsitikinimų žmonės nori, gali ir privalo sugyventi taikiai. 18.30 val. prisijungę prie mokinių eisenos, atkeliavusios iš miesto pietinio rajono, visi kartu keliavome į amfiteatrą. Mokiniai atnešė Taikos vėliavą. Taikos simbolis buvo perduotas miesto merui Artūrui Visockui. 19.00 val. visi susirinkę amfiteatre buvo pakviesti akcijos kulminacijai – apkabinti šalia esantį žmogų ir palinkėti vieni kitiems taikos, ramybės ir supratimo.
Mūsų gimnazijos mokinės taip pat šios dienos popietę dalyvavo ir moksleivių akcijoje-plenere „Taikos spalvos Šiaulių bulvare“.
Dėkojame dalyvavusiems gimnazistams ir prisidėjusiems prie taikos akcijos.

 

Klasių veiklų apibendrinimas

Laima Tiepelienė (2016-06-08 22:32:20)

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija jau trečius metus iš eilės mokslo metus baigia surengdama klasių prisistatymų popietę „Tai – mes!“. Viena iš gimnazijos veiklos krypčių – vieninga, aktyvi klasė. Kiekviena klasė kuria savo viziją, išsikelia tikslus jai pasiekti ir eina kryptingu keliu. Didžiulis dėmesys yra skiriamas klasių valandėlėms, klasių vadovai stengiasi jas organizuoti aktyvias, įdomias, siekiančias suburti mokinius į vieną kolektyvą. Popietės metu kiekviena klasė išradingai save pristatė: kūrė filmukus, demonstravo nuotraukas ir pasakojo apie savo klasės gyvenimą.

Šiais mokslo metais vėl buvo organizuojamos „Savaitės klasių“ akcijos, tokios kaip „Geriausiai uniformas dėvinti klasė“, „Aktyviausia savaitės klasė“, „Nevėluojanti į pamokas klasė“ ir kt., kur buvo galima laimėti klasei lipdukus. Daugiausiai - po 21 lipduką surinko: Im ir IIm klasės - joms atitenka kelionė po Lietuvą, kuri bus suorganizuota rugsėjo mėn. Ačiū visoms klasėms už aktyvų, vieningą darbą!

Surinkti lipdukai:

 • Im – 21 lipdukas
 • IIm - 21 lipdukas
 • IIIa – 19 lipdukų
 • IIIm – 18 lipdukų
 • IIa – 16 lipdukų
 • Ia – 14 lipdukų
 • Ic – 14 lipdukų
 • IIIb – 14 lipdukų
 • IIb – 13 lipdukų
 • IIc – 13 lipdukų
 • IVm - 13 lipdukų
 • IIIc – 12 lipdukų
 • Ib – 11 lipdukų
 • IVb - 9 lipdukai
 • IVa - 8 lipdukai
 

Paskutinio skambučio šventė

Laima Tiepelienė (2016-06-01 22:20:35)

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos XVI–ai abiturientų laidai nuskambėjo Paskutinis skambutis, paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, primindamas daug mokyklinių akimirkų, patyrimų ir atradimų, patirtų čia, gimnazijoje, vienus priversdamas nusišypsoti, kitus – ašarą nubraukti...

Gimnazijoje laikomasi paskutinio skambučio tradicijos - kiekvienais metais parenkama vis kita šventės tema. Šventę organizuoja trečių klasių gimnazistai, kurie šiemet pasirinko skrydžio temą. Visa mokykla buvo išpuošta balta ir mėlyna spalva, žemėlapiais, nuorodomis, prie įėjimo visus pasitiko trečiokai – „skrydžio palydovai“. Skambanti muzika ir pro mokyklos langus skriejantys lėktuvėliai sveikino kiekvieną žingsniuojančią raudonu kilimu abiturientų klasę.

skaityti toliau...

 

„Aš - lyderis 2016“ nugalėtojos

Laima Tiepelienė (2016-05-30 21:31:10)

Gegužės 25 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje, jau dvyliktus metus iš eilės, apdovanoti Šiaulių miesto mokiniai lyderiai. Šių metų konkurso „Aš – lyderis 2016“ nugalėtojais tapo 23 miesto mokyklų mokiniai. Jų tarpe – ir mūsų gimnazijos Im klasės mokinė Erika Lymarytė (8-9 klasių mokinių grupėje) ir - IIb klasės mokinė Agnė Valiulytė (10-11 klasių grupėje).

skaityti toliau...

 

Kelionė į Čekiją

Laima Tiepelienė (2016-05-25 09:14:55)

Baigiantis mokslo metams Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos Im, Ia, Ic ir IIm klasių mokiniai leidosi į įspūdingą kultūrinę - pažintinę kelionę po Čekiją. Išvykę anksti ryte, vakare pasiekėme nuostabų pasienio miestelį  - visoje Europoje mineraliniais vandenimis ir gydomosiomis klimato savybėmis garsėjantį Lenkijos Kudowa Zdroj kurortą. Išsimiegoję vykome į vieną unikaliausių vietų Čekijoje - Adršpacho nacionalinį parką. Gėrėjomės užburiančiais uolų bokštais ir unikalia gamta. Smiltainio uolos veikiamos vėjo, vandens, šalčio  ir karščio pavirto į įdomias, milžiniškas (iki 100 m aukščio) akmenines figūras - akmenų dangoraižių „miestą“. Čia pasivaikščiojome specialiai įrengtu turistams pažintiniu taku, kurio ilgis apie 3,5 km, laiveliu pasiplaukiojome smaragdinės spalvos ežere. Toliau traukėme link Pec pod Sniežkov kalnų kurorto. Kurortas įsikūręs Rytų Krkonošės kalnuose. Pec pod Sniežkov kurorte užkilome į Sniežka kalno viršūnę (1602m), kurioje įrengta apžvalgos aikštelė. Iš čia apžvelgėme kalnų panoramą. Vaizdas nerealus. Iš pašto, esančio kalno viršūnėje išsiuntėme linkėjimus į Lietuvą. Vakare pasiekėme Prahą.

skaityti toliau...


Naujienų archyvas

© 2016 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija